Advent

Det slagtede Lam!

Når vi læser i 2. Mosebog kapitel 29-30 vil mange sikkert synes at det er meget svært at forstå. Det er nødvendig for os kristne at studere Bibelen så vi forstår sammenhænget mellem Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente. Nogen ved så lidt om Bibelen at de foreslår at Det Gamle Testamente skal ud af Bibelens helhed og at vi kun skal læse i Det Nye Testamente. Gør vi det tager vi væk 2/3 del af Guds Ord.

Der bruges udtryk som gentages også i Det Nye Testamente. Det slagtede Lam – Lammets bryllup.

Det er ikke rigtigt at gøre sådan. Vi bør i stedet forstå at vi har vore rødder. I Guds store frelsesplan tager Han menneskeligheden et skridt videre med Det Nye Testamente. Gud gør det uden at udslette Det Gamle Testamente. Det er vor tids store vildfarelse, at vi vil af med historien der et skrevet før os.

Gud bygger videre på den grund som allerede er lagt. Det betyder at vi ikke kan se bort fra Israel. Gud har givet mange løfter til Israel som folk og land og de gælder stadig. Gud er trofast og holder hvad Han lover.

Vort rodsystem som kristne begynder på blad et i Bibelen.

Det nye er at evangeliet er til for alle folk; men det betyder ikke at Israel er ude af billedet. Deres rolle i historien er ikke slut endnu. Hele Guds historie skrives i det lille land. Der er en mening med at Israel er tilbage på verdenskortet. Det er profetiske ord som er gået i opfyldelse. Derfor er det vigtigt også for den opvoksende generation at læse Bibelen, og forstå sammenhænget i alt det der sker.

Advent betyder: Herren kommer. Opfyldelsen skete da Jesus kom til jorden. Han blev født som et lille barn. Det er jo det julens budskab handler om. I vores postmoderne tid vil vi også skille os af med denne historie og ændre jul til at være en vinterfest. Vi vil have alt det der handler om Gud væk fra vores verden. Det kan vi ikke. Det er Gud som har skabt det hele og lige meget hvad vi får af ideer, vil Gud klare sig igennem det. Gud får det sidste ord; fordi Han er Gud.

Herren kom skal vi i stedet sige; men vi kan også sige: Herren kommer.

Jesus kom, ja det gjorden Han. Han døde på et kors for vore synders skyld. Da Jesus havde fuldført sin opgave sagde Han: Det er fuldbragt. Jesus opstod på den tredje dag, og senere forlod Han denne jord. Vi fejrer også en højtid der hedder Kristi Himmelfartsdag. Det var dagen da Jesus blev taget op til sin Far i himlen. Der mangler en del af det profetiske i Guds historie som ikke er opfyldt, og det er det som Jesus sagde inden Han forlod os. Jeg kommer tilbage. Det er det vi venter på. Bibelen fortæller os at Jesus kommer tilbage i to omgange. Første gang henter Han mennesker som har taget imod Ham i deres hjerter. De er blevet rensede fra synden i det blod som blev udgydt på korset. Den første gang siger Bibelen henter Han sin menighed. Husk at det er Jesus som er menighedens hoved. Det er Ham som er ejermanden. Vi som udgør menigheden møder Jesus i skyen. Vi skal fejre Lammets bryllup. Bibelen taler om at Jesus er brudgommen, og vi som er menigheden er bruden. Det bliver virkelig en herlig dag.

Det andet kommer sker når Jesus kommer tilbage til Israel. Jøderne opdager deres Messias. Det er profeteret i Det Gamle Testamente og vi venter på opfyldelsen. Det er ikke bare menigheden som venter; men jøderne taler også om deres Messias.

Vi begyndte med 2. Mosebog kapitel 29 og 30. Du kan læse det selv ved lejlighed og du vil opdage at der står ord som også bruges i Det Nye Testamente: – Lammet – Blodet – Forsoning – Herlighed – Klædningen.

I en jødisk påske blev der slagtet et fejlfrit lam. I kirkens påske handler det om Jesus (som i GT beskrives som det slagtede Lam)

Konklusion: Lammet = Jesus. – Blodet = i GT et slagtet lam i NT Jesus blev korsfæstet. – Forsoning = Blodet er forsoning for menneskets synd. Herlighed = Frelsen som Jesus har tilvejebragt ved at give sit liv for os. Vi er blevet himmelborgere. Klædningen = Jesus har vasket vores klæder hvide som sne. Vi er renset i Jesus blod fra vore synder. Vores klædedragt er Jesu Kristi retfærdighedsklædning. Vi er retfærdiggjorte.

Syndens konsekvens er evig død – Jesus døde for os – Vi er blevet erklæret retfærdige på grund af Jesu fuldbragte værk på korset.

Det betyder at Jesus er vores redningsmand.

Hvad skal jeg gøre? Bede Jesus om at komme ind i mit hjerte. Forsage Djævelen og alle hans gerninger. Bede om at Jesu blod skal rense mig fra al synd, og gøre mig ren og hvid som sneen.

Nu har jeg benyttet advent højtiden til at forkynde evangeliet om Jesus. Det glade og det bedste budskab der gives til menneskeheden og det er et budskab fra Gud selv.

Et godt råd til fremtiden: Tag Bibelen frem eller køb en, og læs hvad Guds vil sige til os mennesker.

Endnu en WordPress-blog