Første søndag i advent!

Første søndag i advent!

Denne første advent er kirkens nytår. Det betyder at vi kan forberede et nyt år. Nye oplevelser, nye udfordringer osv.

Fællesnævner for hvert år er: Jesu gerning. Kirkens opgave og kald er at gøre Jesu gerning på jorden. Kirken er verdensomspændende. En kirke som Gud ser det er mennesker som tror. Det er Jesus troende som er kirken. En kristen er en der tror på Jesus. Det er vores nutid. Trosbekendelsen i henhold til Romerbrevet kapitel 10 vers 10: ”For med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse,”

 Den første kirke blev til i Jerusalem. Det var det nye som Bibelen taler om: Se, jeg gør alting nyt. Vers 12-13: Der er ingen forskel på jøder og grækere; alle har den samme Herre, rig nok for alle, som påkalder ham, for »enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses«.”

Det er kirkens begyndelse vi taler om. Kirken har ligeledes en fremtid. Kirken er global. Kirken består af en store skare som er svært at tælle ud over hele jorden. Kirken er Guds åndelige folk. Jesus er hovedet for kirken. Jesus er brudgommen og kirken er bruden. Fremtiden taler om et bryllup. Bibelen kalder det for Lammets bryllup.

Mange af Bibelens udtryk forbindes med det jødiske sprog og tankemønster. Israel ofrede lam til Gud. (Fejlfrit lam) Jesus bliver kaldt det slagtede Lam.

Johannes Åbenbaring kapitel 5 vers 9: Den nye sang: ”Og de sang en ny sang: Du er værdig til at få bogen og bryde dens segl, for du blev slagtet, og du købte med dit blod mennesker til Gud af alle stammer og tungemål, folk og folkeslag og gjorde dem til et kongeligt folk.”

Jesus var syndfri og derfor blev Han ofret for vores synder. Hele menneskeheden er fortabt uden Gud. Synden er årsagen. Guds Søn Jesus Kristus kom til jorden med det eneste formål at frelse menneskeheden. Han levede her på jorden som syndfri. Han blev korsfæstet, ofret, gjort til synd, gik i vores sted.

Dette offer var Guds måde at skabe sig et nyt folk, taget ud af denne verden. Et frigjort folk som hører Herren til. Vi er ikke i stand til at frelse os selv. Jesus gjorde det for os. Hans død blev til liv for os.

En dag siger Bibelen skal vi som kirke til bryllup. Vi er bruden. Jesus er kirkens hoved. Han er brudgommen. Det er vores fremtid. Jesus kom – Jesus kommer.

Jesus kommer snart tilbage for at hente os hjem. Hvilken dag det bliver, når vi skal se Jesus.

Medens vi er her på jorden, er vi Jesu disciple. Vi er i tjeneste og gør Jesu gerninger på jorden.

Endnu en WordPress-blog