Dit ansvar

 

Dit ansvar!

Efeserbrevet kapitel 5 vers 18-21: ”Drik jer ikke berusede i vin, det fører til udskejelser, men lad jer fylde af Ånden, tal til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng og spil af hjertet for Herren, og sig altid Gud Fader tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn.”

Husorden

En kristen husorden

“I skal underordne jer under hinanden i ærefrygt for Kristus,”

Det er kristen husorden. Det er godt for os at læse i Bibelen, for det påminder os om vores ansvar. Alt er ikke bare at tage imod. Der er også noget jeg selv skal gøre; men Helligånden vil gøre det for mig. Samarbejdet med Helligånden, gør det let at leve efter den kristen husorden. Vi er Guds og lysets børn.

Når vi vandrer i kærlighed bærer vi frugt helt automatisk. – Vi vil ikke være med til at gøre gerninger som er frugtesløse. – Lysets frugt er lutter godhed, retfærdighed og sandhed.

Lad os ikke leve som uvise; men som vise. Vise lever med en forståelse af hvad der er Guds vilje.

Spørgsmål: Hvilket bud giver Gud vedrørende Den Hellige Ånd?

Beruset mand

Svaret: (vers 18) ”Drik jer ikke berusede i vin, det fører til udskejelser, men lad jer fylde af Ånden,”

Hvilke andre udfordringer gives?

Svaret: (Vers 19-21) tal til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng og spil af hjertet for Herren, og sig altid Gud Fader tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn. I skal underordne jer under hinanden i ærefrygt for Kristus,”

Vi opbygger hinanden når vi samles til lovsang, tilbedelse, lovprisning. (Guds Ord og bønnen). Det foregår gennem salmer, hymner og åndelige sange. Vore hjerter synger og spiller for Herren. Vi er fyldte med tak til Gud. Den opbyggelse påvirker os så vi har let ved at underordne os under hinanden; fordi vi sammen ærer Gud. Ærefrygt for Kristus.

Endnu en WordPress-blog