Den troendes vækst

Den troendes vækst!

Åndelig vækst

Gud vil vise os lidt efter lidt hvilke gaver vi har. Det hører med til væksten. En nyfødt ved ikke så meget om sig selv. Sådan er det også med et nyfødt Guds barn.

Åndelig udrustning har noget med uddannelse at gøre. Det er den uddannelse du får i Guds skole. Det har ikke først og fremmest noget med intellektet at gøre. Gud vil selvfølgelig bruge dine naturlige medfødte talenter; men i Guds skole gælder det mere den åndelige dimension. Tjenesten i Guds rige. Frugterne er noget der udvikles og du bør acceptere at du ikke har alle nådegaverne. Du er heller ikke færdig uddannet.

Du behøver dine andre søskende i menigheden. Du behøver dine fædre og mødre. Her taler jeg om dine åndelige forældre. Du behøver at lære hvordan man samarbejder med Helligånden.

Åndens frugt

Åndelig vækst er ikke kun udvikling, Det er også udrustning. Her afhænger det af Gud. Her træder de åndelige principper i kraft. Overgivelse, forståelse af Guds vilje. = Lydighed mod det Gud vil. Det bliver ikke anstrengt, når vi overgiver os til Gud med hele vort hjerte.

En Guds tjener vil altid være ydmyg.

Retningslinjerne findes i 1. Korintherbrevet kapitel 12-14.

Konklusion: Alle har en gave og skulle glæde sig over det. – Ingen har alle gaver, derfor skal vi alle være ydmyge. – Alle gaver er givet for at opbygge det samme Legeme, derfor skal alle leve i harmoni med hverandre. – Alle gaverne er fra Herren, derfor skulle alle være tilfredse.

 

 

 

 

 

https://youtu.be/dkG-YAtmOZs

 

Endnu en WordPress-blog