Forrige uge

Guds kærlighed!

Gid er kærlighed

Når jeg bruger skriftstedet fra Bibelen vil jeg også gerne bruge Det Gamle Testamente. Derfor skal vi læse i Jeremias Bog kapitel 31 vers 3:I fortiden viste Herren sig for dem. Med evig kærlighed har jeg elsket dig, derfor bevarer jeg min troskab mod dig.”

Guds kærlighed er både fortid, nutid og fremtid. Kærligheden har mange egenskaben. Her er en af dem trofasthed. Guds kærlighed og trofasthed er fuldkomment; intet af det menneskelige kan nå en sådan højde. Derfor er det også sådan at mennesket erfarer midt i al det ufuldkomne der sker her på jorden, Guds kærlighed og trofasthed. Guds kærlighed ophører aldrig. Guds kærlighed er evig.

Der er en anden hemmelighed når det gælder Guds kærlighed og det læser vi i det kendte vers som vi kalder minibibelen. Johannes Evangeliet kapitel 3 vers 16: ”For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.”

Guds kærlighed er evig

Guds kærlighed er evig, fordi Gud er evig. Mennesket var før syndefaldet også bestemt til at leve altid her på jorden, skabt i Guds billede. Døden kom med syndefaldet. Ånden som forbandt os med Gud selv døde som en konsekvens af syndefaldet. Bibelen siger at syndens løn er døden. Her er det Guds kærlighed kommer ind i billedet. Han viser os sin kærlighed ved at give os sin enbårne Søn. Gud blev menneske. Guds Søn Jesus var fuldkommen i al sin færd; men blev krævet til ansvar for vore synder. Han blev gjort til synd og betalte prisen for os. Døden er overvundet og vi har evigt liv. Det eneste vi skal gøre for at komme ud af vores fortabthed er at tage imod Guds frelses gave. Åbne vore hjerter og tage imod Jesus. Lad Ham blive min personlige frelser. Det er fuldkommen kærlighed som intet menneske kan udføre; men Gud gjorde gennem sin Søn. Vi har fået det evige liv tilbage på grund af Jesus som vandt det tilbage for os.

Det sidste skriftsted vi skal læse her er Efeserbrevet kapitel 3 vers 18-19: ”så at I sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes, til hele Guds fylde nås.”

Længden, bredden, højden, dybden af Guds kærlighed.

Her tales der om at alle os Jesus troende kan erfare bredden, længden og højden af at kende Kristi kærlighed. Der overgår al forstand og forestilling. Det kan ikke forklares med ord. Det skal erfares. Vi får styrke fra Gud så at vi kan forstå og kende. Det betyder at det guddommelige virker i vort indre så stærkt at det overbeviser os om at Gud findes og er til. Han bor ved troen i mit hjerte.

Gud ønsker at alle mennesker skal komme til sandhedserkendelse.  Det betyder at hvem som helst kan komme til Jesus og erfare det som overgår al forstand; nemlig underet fra Gud som sker i det hjerte som åbner op for Jesus.