Påskens budskab

Påskens budskab!

Højtidens budskab handler om Jesu korsfæstelse og opstandelse. Begivenhederne der ledte til Jesu død på korset, fandt sted under den jødiske påske i Jerusalem. Det er beskrevet sådan i Det Nye Testamente.

Påsken er kristendommens vigtigste højtid. Det er ikke julen, som endog samler mange folk i kirken under normale tilstande. Påsken burde have den højeste prioritet når det gælder kirkegang på højtiderne. Kristendommens fundament er nemlig påskens budskab.

Alle kristne lever på påskens budskab hver eneste dag i året.

Hvorfor valgte Gud at korsfæste Jesus? – Jesus døde for at vinde evigt liv til mennesket. Vi er fortabte syndere adskilt fra Gud.

Gud bestemte derfor at Jesus (Guds enbårne Søn) skulle komme herned på jorden og gennem at ofre sit uskyldige blod sone alle vore synder.

Dernæst siger Bibelen at Han opstod fra de døde. Jesus døde på et kors langfredag og opstod påskedag.

Opstandelsen er en kendsgerning. Det er et faktum. Mindre kan vi ikke tro.

Korset er et grusomt dødsinstrument. Det beviser Guds kærlighed til os. Jesus var villig at gå i vores sted og forsone os med Gud. Jesus opstod og vandt til os et evigt liv.

Det betyder at når vort jordiske liv slutter flytter vi ind i evigheden hos Gud.

Der er to skriftsteder som bekræfter, og giver os besked om hvad vi skal gøre.

Johannes Evangeliet kapitel 3 vers 16: For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.”

Vers 18: Den, der tror på ham, dømmes ikke; den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn.”                    

Her står det klart og tydeligt hvad vi skal gøre: Vi skal tage imod ved at tro. Hvordan tror vi?

Det spørgsmål besvarer også Bibelen: ”For med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse,”       

Det handler ganske enkelt om at henvende sig til Jesus, og bede Ham om at komme ind i hjertet, at rense mig fra al synd med sit blod, gøre mit hjerte hvid som sne. – Løftet fra Gud efter dette står også skrevet i Bibelen. Vi har allerede læst verset: ”enhver som tror på Ham skal ikke fortabes; men have evigt liv.” Det sidste vers vi kan bygge på er Johannes Evangeliet kapitel 1 vers 12: ”Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn;”   

Det er hvad påske handler om: Høj aktuel for alle mennesker. At blive barn af Gud er det bedste i livet, og det er evangeliet det glade budskab om Jesus og min modtagelse af det, som gør dette underværk.