Hvad Gud gør i verden i dag!

 

Hvad Gud gør i verden i dag!

Bibelskriftsteder fortæller os om det: 2. Krønikebog kapitel 16 vers 9: For Herrens øjne spejder ud over hele jorden, så han kan vise sin styrke og hjælpe dem, der helhjertet er med ham. Du har handlet tåbeligt i denne sag; fra nu af skal du altid have krig.«”

Gud skuer ned på jorden.

Selvom vi læser fra Det Gamle Testamente er det opbyggeligt det vi læser. – Det er da godt at vide for Guds børn, at Gud skuer ned på jorden, og at Han er stærk nok til at hjælpe dem hvis hjerter er helt med Ham. Vi ved og har erfaret, at Guds modstander er stærk. Guds modstander Djævelen er stærkere end mennesket, og derfor lykkedes han alt for ofte i sit forehavende at ødelægge vore liv og fællesskaber. Det vi kan erfare er at Gud er stærkere. Det er ikke bare ord. Det er noget vi kan se i verden omkring os. Mange erfarer det og mange vidner om det. Djævelen er besejret. Vi behøver ikke at lade os besejre af fjenden. Vi kan i stedet få lov til at erfare at vindermanden Jesus har vundet sejrer. Den sejr Han vandt er vores sejr.

Det næste Gud gør i verden i dag læser vi om i Salme 75 vers 6-8: Løft ikke jeres horn mod himlen, tal ikke frækt med knejsende nakke! Ingen fra øst eller vest og ingen fra ørkenen kan ophøje nogen. For det er Gud, der er dommer, den ene ydmyger han, den anden ophøjer han.”

Menneske som ser op ad
i bøn til Gud

Her siges det at Gud er dommeren, ned bøjer en, ophøjer en anden. Gud er retfærdig. Ikke alt i denne verden er retfærdig. Gud ved om det. Han tager sig af sagen og skaffer retfærdighed. En bliver ydmyget, og en anden bliver ophøjet. Gud vil ophøje den oprigtige af hjertet. Gud er retfærdig fordi Han gennemskuer vore motiv, og kender vore hjerter.

Det sidste vi tager frem her om det Gud gør i verden i dag læser vi om i Apostlenes Gerninger kapitel 14 vers 17: ”og alligevel har han vidnet om sig selv gennem sine velgerninger ved at give jer regn fra himlen og frugtbare årstider, ved at mætte jer og ved at fylde jeres hjerter med glæde.«”

Vidnesbyrd

Gud vidner om sig selv gennem vores vidnesbyrd. Jesus gør stadig alt godt for os mennesker. Han går omkring, gør vel og hjælper alle. Det er herligt at lytte til alle de vidnesbyrd, om alt godt som Gud har gjort. Alle de gode gaver der kommer til os, vidner om Guds velgerninger. Ligesom naturen viser os og vidner om hvad Gud gør i verden i dag. Han er den samme i dag som før. Regnen kommer fra himlen, og vi får se noget frugtbart. Vi kan også blive vidne til åndelig regn, som skaber noget frugtbart både i vore egne hjerter og andres. – Vi mættes derved både til ånd, sjæl og legeme. Mit hjerte bliver mættet af Guds herlighed. Jeg kan nyde den sol klare dag.