Hvad gør Gud?

Hvad gør Gud?

Gud åbenbarer sig for mennesker på forskellige måder.

Bogrullen

Skriftsteder gør det klart for os. Salme 40 vers 8: ”Da siger jeg: ”Se, jeg er kommet – i bogrullen er der skrevet om mig – ”

Her kan vi se at Gud åbenbarer sig gennem Bibelen. Det er Guds Ord til os.

Se Gud i naturen

Næste skriftsted: Romerbrevet kapitel 1 vers 19-20: Det, man kan vide om Gud, ligger nemlig åbent for dem; Gud har jo åbenbaret det for dem.  For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning.”  

Her kan vi se at Gud åbenbarer sig gennem skaberværket. Vi kan se Gud i naturen.

Loven i deres hjerter

Det tredje skriftsted: Romerbrevet kapitel 2 vers 15: ”De viser, at de har den gerning, som loven kræver, skrevet i deres hjerte, og deres samvittighed optræder som vidne, og deres tanker anklager eller forsvarer hinanden –”

Her kan vi se at Gud åbenbarer sig gennem samvittigheden. Det kristne liv udspringer fra menneskets indre.

Profet

Det fjerde skriftsted: Hebræerne kapitel 1 vers 1: ”Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne,”

Her kan vi se at Gud åbenbarer sig gennem profeterne. De gamle testamentlige profeter åbenbarede Guds Søn længe inden Han blev født.

Jesus

Det femte og sidste skriftsted: Hebræerne kapitel 1 vers 2: ”men nu ved dagenes ende har han talt til os gennem sin søn, hvem han har indsat som arving til alle ting, ved hvem han også har skabt verden.”

Her kan vi se at Gud åbenbarer sig gennem Sønnen. Det er prikket over i’et. Jesus Kristus Guds Søn er åbenbarelsen og gaven fra Gud til menneskeheden. Han er Frelseren.