Rådgivning

 

Rådgivning!
Guds vilje
Udføre Guds vilje!

Esajas kapitel 14 vers 27: ”Hærskarers Herre har planlagt det, hvem kan sætte det ud af kraft? Når hans hånd er løftet, hvem kan da tvinge den tilbage?”

Apostlenes Gerninger kapitel 4 vers 26-28:Det er også dig, som for længe siden ved Helligånden talte gennem vores forfar, din tjener David, og sagde: Hvorfor er de fremmede folk så rasende? Deres konger gør sig klar til kamp. Hvorfor lægger folk nytteløse planer? Deres ledere samles til rådslagning. De kæmper imod Herren selv, de angriber hans udvalgte tjener. Dine fjender samlede sig her i Jerusalem, både kong Herodes og den romerske guvernør, Pontius Pilatus, både jøderne og de fremmede, for at bekæmpe din hellige Tjener, Jesus, og for at udføre det, som du i din almagt og visdom forud havde bestemt skulle ske.”

For at udføre Guds vilje er vi afhængig af rådgivning fra samme. Gud udfører det som Han forud i sin almagt og visdom har bestemt.

Jesus var også forudbestemt. Vi læser om det som profeti længe før det skete.

Bibelen slår fast ikke bare at Gud er Ånd og en person; men også at Han er hellig og retfærdig. Fra første Mosebog til Åbenbaringen viser Gud sig som en hellig og fuldkommen Gud. Det er i Guds hellighed vi finder grunden til Jesu død. Hans hellighed krævede at synden skulle straffes, og i sin kærlighed gav Han Jesus Kristus som soning for denne straf og tilbød menneskene frelsen.  – Billy Graham. –

Løftede hænder

Guds væsen er kærlighed; men Han er også hellig. Vi bør respektere Guds hellighed. Når vi beder vores bønner ved vi hvem Gud er, og viser Ham både vores respekt og kærlighed. Respekt er ære og vi hengiver os til Ham. Lægger vort liv i Guds hænder. Gud er retfærdig. Det følger med det at være hellig. Hellig, retfærdig og sand. Vi som er Guds skabninger er lige det modsatte. Vi er syndere, og vi behøver retfærdigheden fra Gud. Den har vi fået gennem Jesus Kristus. Guds kærlighed til os betød Jesus Kristus. Han blev ofret til soning for os. Nu kan vi tage imod Guds vidunderlige gave. Frelsen gennem Jesus. Han gik i vores sted. Alle som tager imod Jesus bliver Guds børn. Gud ser os da som hellige, retfærdiggjorte, og sande. – TAK himmelske Far for frelsens gave. TAK Jesus for hvad du har gjort for os. Vi er nu Guds børn frelst af nåde.