De menneskelige problemer

De menneskelige problemer!
Menneske med problemer

Svært mange menneskelige problemer skyldes mangelfuld forståelse af Gud og Hans karakter. Dette kan lede til dybe indre konflikter.

Tvivler du f.eks. på Guds tilgivelse, vil du stadig plages af skyldfølelse. Det er på baggrund af dette problem jeg her skriver den nuværende artikelserie her i ugens ord.

Forståelsen af hvem Gud er og hvordan Han ser og opfatter dig, gør en stor forskel.

Trofasthed er en stærk karakter hos Gud. Du og vi har svigtet Gud og hinanden. Vi gør det af og til gennem hele vort liv. Det forårsager store skuffelser, nedbryder venskaber og relationer; men hos Gud er det anderledes. Mennesket bliver såret; men Guds kærlighed til mennesket er så fuldkomment at Han selvom vi svigter er trofast og stabil. Det er en Faderskikkelse som overgår enhver jordisk mands karakter. Alle mænd og fædre bliver såret af og til. Vi kæmper med de sår vi påfører hinanden.

Vær på vagt: Man kan miste troen, og svigte Gud på grund af menneskelige problemer.

Gud er også retfærdig. Det er vi ikke. Vore følelser giver udslag nogle gange med lidt for høje bølger, når vi føler os uretfærdig behandlet. Det hænger sammen med svigt. Når vi svigter hinanden, bliver vi såret i vores ego og vi mener at vi er blevet behandlet uretfærdig.

Den følelse findes i os alle. Vi har af og til noget at arbejde med. – Behandler man sine venner (medmennesker) forkert, føler de sig uretfærdig behandlet.

Gud er fuldkommen og derfor skal vi sætte vores lid til Ham. Disse negative følelser kan vi give til Ham så vi bliver løftet op over alle negative følelser.

Vi kan takke Gud for Hans trofasthed og retfærdighed.