Hvad er det så nøden består i?

Hvad er det så nøden består i?
Bibellæsning

I vore dages nød handler det om kirken. Det er kirken som har et problem. Den er ikke mere svaret som i tidligere generationer. Går vi det hele efter i sømmene, så har vi et grundlæggende problem. Det er ikke kirken som sådan; men snarere ideologien. Vi blander for meget sammen af alt muligt. Vore opfattelser og forestillinger er påvirkede mere og mere af tidsånden. Gudsfrygten er for manges vedkommende helt forsvundet. Hellighedsbegrebet har ændret sig, og kirkens egen art og det at være et alternativ til verdens forestillinger, er skredet.

Bibelen studeres

Bibelkundskaben hos kirkefolket er lavere end nogensinde. Mange ved ikke hvad der står i Bibelen; men de tror at deres synspunkter er bibelske og forenet med Gud; selvom det forholder sig helt anderledes.

Enten eller

Kirken beskrives i Bibelen som Guds rige på jorden. De som er med i kirken kaldes Guds folk. I tidligere generationer var Guds folk et anderledes folk. De var ikke styret af verdenssamfundet; men de var bibelforankret. Så langt de forstod ville de leve efter Guds Ord. Alle ville hjælpe hinanden og være en åndelig støtte. Der var en ydmyg tilgang til forkyndelsen af Guds Ord. Det er her vi er i nød. Vi behøver en bibelvækkelse. Guds folk må vende om ellers kan vi ende med ikke at være et Guds folk; men i stedet et vildfarent folk.

I forståelsen af hellighed findes der skiller og grænser. Det hebræiske ord for hellighed betyder i dets grundbetydning: dele, skære i to. Når Jesus taler om denne sag siger Han: at I er i verden; ikke af verden. Guds folk præsenterer Guds rige og er et anderledes folk. – Det kan omformuleres til at betyde: I er i folket; men ikke af folket. Vi er ikke af folket i tiden; men vi lever i tiden.

Det græske ord ekklesia betyder de som er kaldt ud (fra verden). Der er en grænse, et skille, som er sat der af Jesus selv.  Vi kommer i nød og får problemer når vi visker grænsen ud.