Mesteren og Hans disciple!

Mesteren og Hans disciple!

Jesu disciple

På et bjerg i Galilæa for ca. 2000 år siden gik Mesteren Jesus sammen med sine disciple og Han sagde til dem: ”Gå ud i alverden og gør alle folkeslag til mine disciple…….”

Nu skal vi lige gøre os det klart hvilken stilling disse disciple befandt sig i. Den opgave de får af Herren er jo en umulig opgave. For hvad havde de af resurser for at kunne udrette noget så overvældende. Jesus sagde: Alle folkeslag – hele jorden.

Ingen pengestærke i ryggen.

De havde ingen pengestærke organisationer i ryggen. – De havde ingen effektive kommunikationsmidler, sådan at de kunne nå langt. – De havde ikke mængder af medarbejdere og veluddannede folk som kunne give sig i kast med arbejdet.

Alt det vi har, manglede de.

De var heller ikke omgivet af et positivt og modtageligt folk, som ville støtte og bære dem. Nej, kendsgerningerne var som i Mattæus Evangeliet kapitel 10 vers 16: Se, jeg sender jer ud som får blandt ulve. Vær derfor snilde som slanger og enfoldige som duer.”

Hvad havde de da at gå med, at gå på, bortset fra sine tomme hænder?

De havde et løfte: ”Mig er givet al magt i himmel og på jord.”

Guds løfter

De var hjælpeløst afhængige af at det var sandt, at Han som gav løftet, virkelig stod inde for det Han havde sagt. Vi ved hvordan det gik: Deres gerninger blev underet i de tomme hænder.

Nu er det ligesom at billedet er blevet vendt om: I dag her i Skandinavien har vi en stor luthersk kirke og en hel masse forskellige frikirker, både store og små organisationer o.a.

Det de manglede – har vi.

Vi mangler som sådan ingen resurser, jo indimellem er der nedgang i indtægterne, tilslutning til en del gøremål osv.  – Men resurser har aldrig været Guds problem.

Problemet er at det de havde mangler vi.

Vores problem er først og fremmest af åndelig art. Alt det andet er småtings afdelingen såsom dårlig økonomi, synkende tilslutning m.m. Det er bare symptomer. Derfor er det ikke omstrukturering eller omorganisering som vil give os lægedom.

Musik instrument zheng