Forrige uge

Observere – konstatere!

 

Observere

Haggajs bog kapitel 1 vers 5-11: Derfor siger Hærskarers Herre: Læg mærke til, hvordan det går jer: I sår meget, men høster kun lidt, I spiser, men bliver ikke mætte, I drikker, men bliver ikke berusede, I klæder jer, men får ikke varmen; daglejerens løn går i en hullet pung. Dette siger Hærskarers Herre: Læg mærke til, hvordan det går jer! Gå op i bjergene, hent træ, og byg huset, så vil jeg glæde mig over det og vise min herlighed, siger Herren. I ser frem til meget, men får kun lidt; I bringer til huse, men jeg blæser det væk. Hvorfor? siger Hærskarers Herre. Fordi mit hus ligger i ruiner, men I har travlt med hver sit hus. Derfor holder himlen duggen tilbage, jorden holder sin afgrøde tilbage. Jeg udråber tørke over landet og bjergene, over kornet, vinen og olien, over alt, hvad jorden lader vokse, over mennesker og dyr, over alt, hvad hænder frembringer.”

Disse vers fra Haggaj skal forstås åndeligt. Det er en gammel profeti; som kan tale til os også i dag. Den som har øre, han høre sluttede vi med i forrige uge.

Det er meget vigtigt at jeg tager Guds Ord til mig og forstår alvoren i det jeg læser og hører. Det jeg læser fra Bibelen kan høres med åndelige ører. Det er Guds tale til os.

Hvad er det der kan gribe mennesker? Hvad er det der skal til for at få en stor høst? – Svaret er: Det eneste der kan gøre mennesker til Jesu disciple, er et budskab som har Åndens egen ild og kraft. Dette kan vi som kirke bare få fat i ved på ny at besinde os på Guds Ord, og på hvem vi har at gøre med. – Vi må give Gud lov til at være Gud, og vi skal holde op med at hjælpe Ham ved at tilpasse Ham til hvad folk godtager. Vi begrænser Gud og putter Ham ind i vore rammer; ligesom vi også gør det af med ildsjæle, og andre som giver sig selv uden forbehold til Guds sag.

Fortsætter vi af den vej bliver mange trætte og udkørte, og konsekvenserne af det bliver at vi oplever katastrofen. Det er logik for burhøns. Vi opfatter det som at nu er der igen en dommedagsprofet som taler. Det kan du vælge at opfatte som du vil. En far vil også advare sine børn; når Han ser en fare forude. Vi er måske som kristne ikke en gang mandsmodne, måske kan vi ikke en gang opfatte en advarsel som noget positivt.

Tempelrensning

Det kan være sådan at Herren ikke kan give ny nåde, førend Han har renset templet. Læs din Bibel og opdag hvem Gud er. Han er ikke en bedstefar, som bare godkender alt hvad vi kan finde på.

En sådan lutring er salig for den skaber fornyelse. Mange af de kristne vi fordømmer i dag som faldne og ubrugelige er faktisk blevet lutret og færdiggjorte og forberedt til noget nyt, som kommer når Gud har renset templet. Det er måske sådanne principper som du ikke tror på; men det gør alligevel ingen forskel. Læs Bibelen i sammenhæng, og forstå historien som ligger bagom, også når det gælder Guds arbejde i verden. Vil du virkelig fortsætte at være et lille barn i Guds rige, som overhovedet intet forstår, eller vil du satse på at vokse til mandsmodenhed, og blive ansvarlig både for dit eget liv og i menigheds sammenhæng.

Skraldespand

Kirkehistorien viser at fornyelse aldrig sker ved at finde på noget nyt; men ene og alene ved at vi drives tilbage til kilderne i Ordet. Det viser både Bibelen og kirkehistorien. Så prop du bare din religiøse forestilling i skraldespanden og lad Gud vise dig vejen.

Slutter denne artikel med et ord fra Jeremias kapitel 6 vers 16: Dette siger Herren: »Stil jer ved vejene, og se jer om; spørg efter de gamle stier; følg vejen til det gode, så skal I finde hvile for jeres sjæle!« Men de svarer: »Det vil vi ikke!«”

Det er op til os om vi vil eller ej.

Der er måske nogen der siger at vi ikke skal tage bibelordene fra det Gamle Testamente på alvor, fordi vi lever i Det Nye Testamente. Det udløser spørgsmålet: Hvorfor tror du Jesus citerede Det Gamle Testamente? – Jo fordi Det Nye Testamente er en fortsættelse af Det Gamle Testamente. Gud har ikke givet os sin tilladelse at lave vores egen teologi. Igen er der bare at sige: Prop du bare din egen forestilling i skraldespanden og lad Gud vise dig vejen.