Åndelig travlhed

Åndelig travlhed!

Travlt mand

Åndelig travlhed er når vi har så meget at gøre, at vi mister evnen til at høre. Jo mere vi løber jo mere tappes vi for energi og åndskraft. Jo, mere vi løber, jo mere bindes vi af traditioner og hjemmelavede kirkeregler, som overhovedet ikke har noget med Guds Ord at gøre. Det er vor egen hjemmemiks. Den som vil forstå Guds plan for tiden vi lever i, må blive stille og søge Gud for vejledning. Vi må også være villig til at lade Gud korrigere os eller vise os nye veje. Lade Gud dømme os er ikke noget en ydmyg tjener bliver forfærdet og oprørsk over; nej for Gud har ikke dømt nogen ude. Han sætter bare sin finger på det der skal ændres. Dom kan opfattes på to måder. Dom er ikke forkastelse af en person. Dom er at korrigere, og en person som overhovedet ikke lytter, løber ofte hovedet ind i en mur, netop fordi han ikke hverken lytter eller forstår. Gud taler igennem mennesker, under bøn, gennem omstændighederne, på alle måder forsøger Gud at få personen i tale uden held. Da er der ikke andet at gøre end at stoppe fremfarten, når kursen skal ændres.

Kirke

Disse hæmmende kirkelove, med menneskelige overleveringer, som er en frugt af alt dette, vende det døve øre til, giver præster og hyrder grå hår i hovedet. Det er tungt at slide med. Forkyndelsen for ingen slagkraft. Det kan være forkyndelsen der hæmmer; men det kan også være kirken som helhed der er fastlåst.

De ødelæggende følger for en menighed er troslivets som påvirkes af tilhørerne.

Udmattet og træt mand

Vi kan meget vel komme i den situation at mange bliver frygtelig trætte og udmattede i længden. Det føles fuldstændigt meningsløst at være med, når det hele bare flyder ud i sandet. Hvem synes det er sjovt at begynde forfra hele tiden, eller at bakse med mennesker og kirkesystemer, som aldrig kommer videre med deres vækst og udvikling. Det fortsætter i generationer.

En Herrens tjener kan føle sig forkastet under et sådant pres af forhindringer fra sine egne.

Hvad er det menigheden høster? Udbrændte ledere, forvirrede og kaotiske personer i det kristne fællesskab som hele tiden ødelægger det som Gud vil.

Det vi høster er: Forkastelse. – Vi forstår ikke at Gud vil noget helt andet med sit folk. Vi lytter ikke; men løber rundt med vore egne forestillinger. – Må Gud hjælpe os.

Lad blot Gud få sin vej. – Han har planer med dig. – Kærlighed strømmer ned, som en flod fuld af fred. Spørgsmålet er: Mærker du det? – Kom ind i Guds nærvær og lad Ham virke det frem i dig, som Han har bestemt. Lad Ham sige: Her er vejen, gå på den. Lad Ham vise dig vejen.

Mattæus Evangeliet kapitel 11 vers 15: ”Den, der har ører, skal høre!”