Glæde og alvor

Glæde og alvor!

Glæde
Alvor

Vi må aldrig kun se den ene side af alting, for da mister vi helheden. Det er noget jeg har lært mig; men jeg har også oplevet at mange kun fokuserer på den ene side.

Der er både glæde og alvor i livet. Gud er som en Fader. En rigtig far hjælper sine børn med at forstå og se både den ene og den anden side.

Nu skal vi læse et skriftsted fra Bibelen som viser os begge sider. Sådan er det med alt i Bibelen. Prædikerens Bog kapitel 11 vers 9: ”Glæd dig, unge mand, mens du er ung, lad dit hjerte være glad i ungdommens dage. Gå ad de veje, du vil, og efter det, dine øjne ser; men du skal vide, at Gud vil kræve dig til regnskab for det alt sammen.”

Her er der i samme vers både en opfordring og en advarsel. Glæd dig; mens tid er dertil. Den anden side handler om at forstå sit ansvar.

Ungdommens dage kan let komme ud af kurs og blive destruktivt og ødelæggende. Glæd dig; mens tid er; men samtidigt forstå livets alvor. Vær ikke letsindig og overfladisk. Gud vil kræve alle også unge til regnskab for de handlinger der udøves i en letsindig og overfladisk tilstand. Det medfører altid konsekvenser i livet; når vi ikke ser livet fra to sider. Der er både sjov og alvor.

Kirke

Når vi kommer ind i kirken, bør vi også vide hvad kirke er: Det er først og fremmest stedet hvor Gud taler til mig. Da er det bedst at jeg bliver stille og siger: Tal Herre, din tjener hører. Manglende respekt for Guds tale eller en overfladisk, ligegyldig eller letsindig måde, at håndtere det på, skader mig jo på længere sigt. Det får konsekvenser for min fremtid.

Bibelen

Det er at læse Bibelen forkert ved kun at se den ene side.

I det praktiske liv er det samme noget der gør sig gældende. Det er også nødvendig i det almindelige liv at se begge sider. Når du går i skole, er på arbejde, i kirken, eller andet er der altid to sider der gør sig gældende. Både glæde og alvor, ellers kommer det ud af balance.

Glæden ved livet, mens tid er.