Bevidsthed om helliggørelse!

Bevidsthed om helliggørelse!

 

Beder

For at forstå eller have bevidsthed om helliggørelse hører det bibelske skel mellem Guds rige og verden.

Verden og det verdslige (sekulære) er vi som børn af Guds rige udskilt fra. Vi kan også bruge ordet frelst fra. – Bibelen bekræfter det i Kolossenserbrevet kapitel 1 vers 13: ”Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige;”

Dette hører vi ikke meget om i dag; men det står jo i vores Bibel. Det

Bøn

ser ud til i vore dage at vi skal ligne verden så meget som muligt. Være som alle andre. Det at være anderledes eller at være en modkultur er bestemt ikke in. Det er derfor at en kristen som ville vokse, og som vil underlægge sig helliggørelsesprocessen risikerer at blive frosset ud af kirken. Gruppepresset får de fleste til at følge med strømmen.

Helliggørelse er gammeldags, og ordet hellig lyder ikke godt i de flestes ører. Det forbindes mest med det at mange kristne vil fordømme med en masse regler.

De første kristne var helt bevidste om at de var anderledes end de fleste. De var taget ud af verden og sat ind i Guds rige.

Lad os læse nogle skriftsteder som dækker det jeg siger: ”1. Peters Brev kapitel 4 vers 3: ”For det er mere end nok, at I i den forløbne tid har gjort, som hedningerne vil, og levet et liv i udsvævelser, begær, svir, vilde fester, drikkelag og utilbørlig afgudsdyrkelse.  Nu, da I ikke længere styrter jer ud i den samme strøm af udsvævelser, undrer de sig og spotter jer for det,”                      

Romerbrevet kapitel 12 vers 1: ”Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres legemer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag – det skal være jeres åndelige gudstjeneste, og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, det som behager ham, det fuldkomne.”