Et anderledes folk

Et anderledes folk!

Hellig tilbedelse

Gud er hellig og det svarer til at Guds folk også kaldes til at være hellig. Det betyder at vi er et anderledes folk. Vi er et folk som nok er i denne verden; men vi er ikke af denne verden. Det betyder at der er væsentlig forskel på os og verden.

Johannes Evangeliet kapitel 15 vers 19: Var I af verden, ville verden elske jer som sit eget; nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden, derfor hader verden jer. ”

Det betyder at vi der præsenterer Guds rige er en modkultur, så længe vi er i denne verden.

Hjertets overgivelse

Ordet hellig på hebræisk betyder at være udskilt eller adskilt. Det at vi er udskilt eller adskilt betyder at vi ikke hører denne verden til. Hele verden er i Den Ondes vold. Vi får del i Guds egen hellighed. Vi får del i Guds væsen. Dette lægger grunden til vores kristne identitet.

I kraft af at vi har fået del af frelsen i Jesus Kristus, er vi blevet børn af Gud og borgere i Hans rige. Guds rige er ikke af denne verden.

Johannes Evangeliet kapitel 18 vers 36: ”Jesus svarede: »Mit rige er ikke af denne verden. Var mit rige af denne verden, havde mine tjenere kæmpet for, at jeg ikke skulle udleveres til jøderne; men nu er mit rige ikke af denne verden.«”

Det hører med til det fundamentale i hele vores identitet. Vi véd vi er anderledes. Vi véd vi er som fremmede og udlændinge i denne verden. Vores livsstil passer ikke ind i verdenssamfundet.

Fremmedhad

Derfor vil vi som er Guds børn blive udsat for fremmedhad. Det blev Jesus udsat for. Det blev Hans disciple også udsat for.

Når helligheden bliver borte fra vores kristne bevidsthed og i forkyndelsen sker der noget med vores selvforståelse. Vi bliver rastløse i vores identitet. Det betyder faktisk identitetsløs. Da bliver det en stadig jagt på at finde sig selv. Vi laver en hjemmestrikket identitet som er taget lidt herfra og derfra eller vi laver selv opskriften.