Sandheden om Gud!

Sandheden om Gud!

Gud

Tiden vi lever i kaldes postmoderne, og det gør tingene anderledes end andre tider. Vi vil lave alt om; det betyder at det vore forfædre har bygget op, vil vi ikke bygge videre på. Nu er de nye tider kommet og alt det gamle, historien og alt som har været skal fjernes. Den generation der lever i dag, vil ikke fortsætte det som andre er begyndt på. Jo vi overtager huse og byer, natur o.lign.; men alt det som fortæller om fortiden har ingen interesse. Den tendens er også kommet ind i kirkerne, ingen kirkehistorie er interessant. Et opgør med det gamle og slette fortiden. Jeg er sikker på at generationen af i dag, og i fremtiden skriver en historie der ligner den forrige. Når vi sletter historien, betyder det også at generationen af i dag bliver påståelige, og det vil være umuligt at kommunicere med den. De vil jo ingenting lære af deres forfædre og forældre. Det er New Age som mange har talt og advaret så meget om. Kirken forandres, Gudsbilledet forandres. Gud bliver tilpasset til den nye verden som nu bygges. De gamle vil ikke være med, og få spørger også efter de gamle. Det er måden at forny alt på.

Bøn

Sandheden om Gud finder vi stadig i Bibelen.  Når det gælder sandheden om Bibelens Gud, ja da siger Bibelen at Han er hellig. Det har mange af dagens kristne svært ved at acceptere. Gud skriver jo også historie. Hele Det Gamle Testamente er historie og fortæller ligeledes om noget der kommer at ske i fremtiden. I vore dage. Det kaldes profetier. Guds fremtids historie som de gamle profetier taler om, sker i vore dage lige for øjnene af os. Det vil vi ikke kunne se når vi klipper fortidens historie over.

Ydmyg bøn

Der er næsten ingen der taler om hellighed i dag. Respekten mangler. Når Gud er hellig, er det os der skal rette ind efter det Gud vil, og ikke omvendt. Vi får aldrig Gud til at gøre som vi vil. Når vi gør som vi selv vil ender det hele med at gå galt. Englene har respekt for Gud. Kun en dåre stormer frem uden respekt og ansvar.

Esajas kapitel 8 vers 14: ”I skal hellige Hærskarers Herre, han skal være jeres frygt og rædsel. Han skal være en helligdom, en anstødssten, en klippe til at snuble over, for Israels to huse, en fælde og snare for Jerusalems indbyggere. Mange skal snuble, de skal falde og lemlæstes, de bliver fanget i snaren.«”

Disse vers handler om at vi skal respektere at Gud er hellig. Frygt og rædsel i dette sammenhæng betyder at vise respekt for hellighed.

Vi slutter med at læse Malakias bog kapitel 1 vers 6-7: ”En søn ærer sin far, og en træl sin herre. Men er jeg far, hvor er da min ære? Og er jeg herre, er da frygten for mig? Sådan siger Hærskarers Herre til jer præster, der ringeagter mit navn. I spørger: »Hvordan ringeagter vi dit navn?« I bringer uren føde på mit alter. I spørger: »Hvordan gør vi dig uren?« Det gør I, når I siger: »Herrens bord må man godt ringeagte!«”

En jordisk far er ikke hellig; men min himmelske far er hellig. Ham bør vi vise ære, tilbede og elske ved at tjene Ham, gøre det Han vil.