Menneskefiskere

Menneskefiskere!

Jesu disciple

Da Jesus kaldte sine første disciple, gjorde Han det ved en handling som for dem blev en anskuelsesundervisning. Hvad er det for noget?

Anskuelsesundervisning = (også kaldt iagttagelsesundervisning).

En undervisningsform, hvor emner belyses med billeder, idet dette skulle give eleven en hurtigere og grundigere forståelse af det pågældende lærestof.

Alle disciplenes egne erfaringer og ideer, stræb og kundskab havde slået fejl.

Fiskeri

Lukas Evangeliet kapitel 5 vers 5: Men Simon svarede: »Mester, vi har slidt hele natten og ingenting fået; men på dit ord vil jeg kaste garnene ud.« ”

Egenrådighed eller at påstå jeg alene vide; eller det eneste rigtige er min eller vores måde, alle andre har fejl. Det er en sikker vej til konflikt, og en lukket dør for kommunikation. Uden kommunikation er der heller ingen inspiration, og der findes ingen fællesskab eller samhørighed. Det er et dårligt miljø som udbrænder mennesker, og depressioner opstår i sådanne miljøer. Nogen siger at depressioner kommer af at mennesker har dårlig karakter, og derfor som følge af svaghed bliver de ofre. Mange tænker ikke før de taler. Hvorfor er der så mange stærke der bukker under? Miljøer skabes af mennesker, og i nogle sammenhæng er miljøet så sammenspist og ensidigt at det er tømt for nytænkning og inspiration.

Vi er der for hinanden og herunder hører med at vi inspirerer hinanden. Det er umuligt at inspirere hvis vi ikke kommunicerer.

Peter

Disciplene mislykkedes totalt. Simon som også kaldes Peter, var professionel fisker. I dagens forståelse Fisker skipper. Han havde egen virksomhed, og var den ansvarlige for succesen når det gjaldt at fange fisk; men alligevel var der ingen fangst.

Jesus så alt deres slid og slæb, og kom med et meget enkelt forslag, som kunne slå benene væk under en professionel. Når vi læser Bibelen er den for det mest kontroversiel, og det kan være provokerende. Her har jeg læst og indtaget en masse viden om mit fag, og så kommer der en sådan vandringsmand, som for øvrigt intet ved om fiskeri, og gør sig klog på mit arbejde. Ingen respekt for en udlært. Det er meget provokerende for Peter at blive konfronteret med Jesus. Han er Mester på et andet område; og jeg har mit.

Sådan var det ikke i dette tilfælde og sådan er det aldrig i noget tilfælde; når det gælder Jesus. Han var guddommelig og Gud selv. De Ord der kom fra Mesteren Jesus, var Ord med stort bogstav. I begyndelsen var Ordet, og Ordet var Gud. Sådan starter Johannes Evangeliet – Ordet er Guds selv. – Peter havde respekt for Ordet. Peter konstaterede: Vi har slidt og slæbt hele natten, og ikke fanget noget, ikke en eneste fisk er gået i nettet. I al mislykkethed, kastede Peter garnene ud på Kristi Ord. Peter sagde højt, med munden bekendte han både nederlag og den kommende sejr: ”På dit Ord Herre, vil jeg kaste garnene ud. – Resultatet blev: En stor fangst! – Læs det selv: Johannes Evangeliet kapitel 5: vers 6-11: Det gjorde de, og de fangede en stor mængde fisk, så deres garn var ved at sprænges.  De gjorde tegn til deres kammerater i den anden båd, at de skulle komme dem til hjælp, og de kom og fyldte begge både, så de var lige ved at synke.  Da Simon Peter så det, faldt han ned for Jesu knæ og sagde: »Gå bort fra mig, Herre, for jeg er en syndig mand.«  For han og alle de, som var med ham, var grebet af rædsel på grund af den fangst, de havde fået – ligeså Jakob og Johannes, Zebedæus’ sønner, som fiskede sammen med Simon. Men Jesus sagde til Simon: »Frygt ikke! Fra nu af skal du fange mennesker.«  Og de lagde bådene til land og forlod alt og fulgte ham.”

På dette Ord og ved dette Ord alene, skal det til alle tider drives menneskefiskeri i Guds Rige.,

Peter lykkedes ikke fordi han var veluddannet; men fordi han var ydmyg og lydig mod sin Mester Jesus. Hele livet måtte han gøre sig den erfaring: Alt mit eget duer ikke til noget. Jeg må være fuldstændig overgivet til Guds planer og gøre Guds vilje. Det er discipelskab.