Et stærkt og sandt budskab

Et stærkt og sandt budskab!

Når vi serverer kristendom til mennesker, kan vi være motiveret af en overtroisk illusion om at når vi støder folk mindst mulig, ja, så vil de på længere sigt blive kristne. Det er nødvendigt at pakke budskabet ind så ingen tager anstød af det. Det betyder at budskabet bliver så kraftløs at der overhovedet ikke er noget budskab. Det kan ingen leve af. Det er tomt og folk vender ryggen til kirken netop af samme grund. Vi skal nok opleve det endnu mere i dagene der kommer, for jo mere fiffige og smarte vi tager virkemidlerne i brug; jo flere tomme rækker bliver der i kirken. Når budskabet bliver tomt, bliver kirken også tom. Budskabet mister sit salt og kraft og kirken mister sin identitet.

Tøfler

Vi må vove at stå for noget der udfordrer dagens sekulariserede samfund. Nogle gange kan det være nødvendigt at sige noget eller udtale noget som i den grad er upopulært. Det er ikke altid vi skal gå i diplomatens forsigtige silketøfler. Rankrygget mandsmod og en ærlig redegørelse som giver klarhed, bør ikke være noget af forgangen tid.

Det er på tide at vi forstår at det eneste der kan gribe mennesker, forny dem, gøre dem til Jesu efterfølgere er åndskraft. – Intet virkemiddel, ingen kontaktskabende tiltag kan erstatte dette.

Åndskraften ligger i Guds Ord, evangeliet sådan som Bibelen beskriver det. Budskabet skal lede mennesker til tro. Det kan bare Helligånden gøre. Vi er ikke i stand til det.

He Touched Me

Galaterbrevet kapitel 3 vers 23-26: ”Før troen kom, blev vi bevogtet under loven og spærret inde, indtil troen skulle åbenbares, så loven var vores opdrager, indtil Kristus kom, for at vi kunne blive gjort retfærdige af tro.  Men efter at troen er kommet, er vi ikke længere under en opdrager.  For I er alle Guds børn ved troen, i Kristus Jesus.”