Budskabets kraft

Budskabets kraft!

Budskabet om Jesus

Det er vigtigt at forstå og vide at budskabet kan miste sin kraft. Det ved alle erfarne og modne kristne. Vi har et medansvar som Guds folk, når det gælder budskabet vi forkynder.

Budskabets kraft ligger nemlig i dårskaben og i det anstødelige. Der er to ting der virker anstød i forbindelse med budskabet. For det første er det korset. Det der handler om Jesus der døde på et kors. Det er en modsigelse og en irritation for mange. – Dernæst er det at mennesket er en synder og behøver en frelser, fordi vi står under Guds dom hvis ikke vi bliver frelst. Det er reformationens to hovedbudskaber.

Jesus døde på et kors

Vi mennesker er af naturen selvretfærdige, og vil helst høre smiger og gode ord. Bliver vi ikke kløet bag øret, rejser vi os i protest. Vi har heller ikke nogen betænkeligheder, når det gælder at protestere mod Gud. Den Almægtige skal ikke komme her og tale på den måde til os. Vi er aldeles ikke syndere, og vi er da gode nok på bunden. Vi argumenterer og bilder os selv ind, at vi kan frelse os selv. Selvretfærdighed er faktisk at ville frelse sig selv. Vi anbefaler os selv og argumenterer for vores sag, med at forklare vores egen godhed. Vi vil ikke stå ansigt til ansigt med vores egne synder. Vi vil ikke vedkende os, eller erkende noget som helst der har med synd at gøre. Det giver mig en god selvfølelse at ikke behøve stå til regnskab, eller give nogen forklaring til noget som hedder Gud.

Vi må gøre op med det der adskiller os fra Gud

Denne mur der findes mellem mennesker og Gud blokerer for Guds velsignelse og frelsens gave. Kirken forsøger nu at finde en mere spiselig måde at lokke folk i kirke på. Pakke budskabet lidt ind i en anden form. Vi drejer budskabet ind på et foreløbigt andet indhold, og håber at få evangeliet ind ad bagdøren. Alle vil nemlig gerne høre om Guds kærlighed i almindelighed, kærligheden til mennesket er jo grænseløst. Vi fortæller ikke i første omgang om Jesus og korset. Det må vente. Vi taler om noget helt andet, som gør mennesket mere medgørlig, og vi slipper også at nogen gør det ubehageligt for os. Vi bliver så kærlige og uimodståelige, og folk kommer ind i kirken og virker med helt uden at forstå budskabets kraft. Vi slider os halvt ihjel med at løse menneskers problemer, at hjælpe dem med alt muligt uden at de kommer videre med deres liv. – De fleste tror at de ikke behøver at ændre noget som helst, og at de kan gøre præcis som de vil. Gud elsker dem trods alt. Det er en halv sandhed at forkynde evangeliet uden kors, og uden at forklare hvorfor korset. Det er her kraften findes. Evangeliet er en Guds kraft til frelse.

Romerbrevet kapitel 1 vers 16-17: ”For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde, først, og for græker.  For i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro – som der står skrevet: »Den retfærdige skal leve af tro.«”

Disse vers byggede Martin Luther sit eget liv på. Reformationen bygger på disse vers. Martin Luther sad i sit munkekloster og læste disse ord. Det blev ham til frelse og ændrede hele hans liv.