Amputere

Amputere!
Skære væk

Amputere er at skære væk. Når vi amputerer dele af Gud væk f.eks. budskabet om Gud, som er hellig, og vil at vi skal helliggøres, da sker der jo det at vi bliver anderledes end den verden vi lever i. En kristen kirke er ikke kaldet til at følge med tiden. Vi er kaldet til at følge Jesus Kristus. Det betyder at vi går imod tids ånden og ikke følger den.

De fleste har ikke noget ønske om at amputere i Bibelen; men det sker bare fordi vi glemmer at overens stemme med Guds Ord. Vi tager alt som en selvfølge, og tror at alt det vi hører i kristen sammen hæng er rigtig. Det man gerne vil er at formidle det gamle glade budskab; men i vores forsøg på at skabe en ny form med nye tidsmæssige metoder kan det blive forkert. Det vi ikke er opmærksomme på er, at form og metode altid har en bestemmende indflydelse på indholdet der formidles. Det er ureflekteret og blåøjet, når vi hævder at form og indhold kan skilles fra hinanden, sådan at det ene kan forandres, uden at det andet også ændres. Det er kort og godt, blindhed. Undskyld jeg siger det; men det er nødvendig. Det er umuligt at forklare det glade budskab evangeliet på en moderne måde uden at ændre evangeliets indhold. Det er umuligt at forene budskabet om en hellig Gud, og om hvad min frelse har kostet på en moderne måde. Det bliver et anderledes evangelium, som ingen kender igen, og som er helt udvandet til almindelig religiøsitet. Gud vil frelse verden og mennesket skal høre evangeliet om Jesus der gav sit liv for os. Han betalte prisen for os ved at ofre sit eget liv. – Herren går sin vej hvis vi amputerer dele af Guds Ord væk for at gøre det mere spiseligt.

Guldkalven

Det var det samme Israel gjorde da de dansede om guldkalven. Israel ville finde sig en anden gud. Moses gik op på bjerget for at søge vejledning hos Gud. Da han kom tilbage så han hvordan det var fat. De havde amputeret, skåret væk helliggørelsesprocessen. De åd og drak, dansede uden at forstå noget som helst af det der var bestemt for dem. Det var den hellige og almægtige Gud der havde ført dem ud af Ægyptens slaveri; men nu havde de gjort sig en anden gud som gjorde det hele lettere, og mere spiselig for almindelige mennesker af kød og blod. Sådan er det ofte gået for Guds folk. De vil hellere feste; end de vil bede. Det betyder med andre ord: Saltet har mistet sin kraft. Det bliver ikke til menneskers frelse; men til moderne religiøsitet.

En Gud som tolererer synd og bare er god og kærlig og accepterer alt hvad vi gør uden at det får konsekvenser. Vi behøver ikke at bøje os ved korset og bede om tilgivelse fra alle vore synder. Vi behøver ikke at ydmyge os, og lægge os på Guds alter, og lade ham få sin vej og vilje med os. Gud elsker os som vi er. Vi kan komme til Jesus som vi er; men Guds plan er at frelse os. Han elskede os så højt at Han gav sit liv for os. Han ofrede sit rene, syndfrie og hellige blod for at redde os. Det er synden der adskiller os fra Gud. Guds frelses plan handler om at frelse os. Derfor kom Jesus til denne verden. Hans død blev vores redning. Det er evangeliet i al sin enkelthed. Det er ikke moderne og bliver det aldrig. Det har været samme budskab i alle generationer op gennem tiderne. Det gamle evangelium er i sig selv, lige nyt i dag. Budskabet om Jesus er det samme, i dag som i går.  Det er tidløst og passer til alle generationer. Korset er det moderne menneskes største problem, og vi kan ikke komme udenom korset. Her ved korset må vi bøje os i ydmyghed, og give vores hjerte og liv til Jesus, lade Ham rense os fra al synd med Hans blod, så vi bliver hvidere end sne.

Korset verdens dårskab

Korset er denne verdens dårskab; men det er vejen til Gud. Ingen kan komme til Faderen Gud, uden gennem Jesus, og det betyder korset. Det er der ved Jesu kors, at syndebyrden kan lægges af, også for det moderne menneske som lever i 2020.

Første Korintherbrevet kapitel 1 vers 18-25:

Korsets dårskab og Guds visdom

”For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft – der står jo skrevet: De vises visdom vil jeg ødelægge, de kloges klogskab vil jeg tilintetgøre. Hvor er de vise henne, hvor er de skriftkloge, hvor er denne verdens kloge hoveder? Har Gud ikke gjort verdens visdom til dårskab?  For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror, ved den dårskab, der prædikes om.  For jøder kræver tegn, og grækere søger visdom, men vi prædiker Kristus som korsfæstet, en forargelse for jøder og en dårskab for hedninger; men for dem, der er kaldet, jøder såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom.  For Guds dårskab er visere end mennesker, og Guds svaghed er stærkere end mennesker.”