Underholdningsbranchen

Underholdningsbranchen!
Underholdning

Det er overordentlig vigtigt at gøre det let for folk at komme til troen. Det er så klart som noget. Evangelistens opgave er at vinde mennesker for Guds rige. Det må og skal ikke være kompliceret at blive en troende.

Derfor gør vi også tærsklen til kirken så lavt som mulig. Der er bare noget vi ikke må overse. Kirken er også det sted hvor de troende lever i Åndens frihed, og derfor også forbeholdes retten til åndelig vækst. Det er helt i orden med den lave tærskel; men det skal ikke være på bekostning af de i forvejen troendes udfoldelse. Der skal også være mulighed for de nye i troen at vokse. Kirken er stedet hvor de troende samles, for at opbygge hinanden i troen, for det er ikke muligt i samfunds perspektiv at dele troen med andre mennesker, i den udfoldelse som er nødvendig for en Jesus troende. Der er Jesus troende der i vore dage bliver mobbet ud af deres kirke fællesskab, og de får at vide at de er alt for hellige til at være med. Ordet hellig er blevet et skældsord.

Tro på Jesus

Det er nødvendigt at kirken har fokus på at de mennesker som kommer ind i kirken, også kommer til troen. Det gør vi ved at forkynde et helt evangelium. Det skal være muligt at øge sin bibelkundskab, og at lære de bibelske udtryk, og forståelsen af det. En lav tærskel betyder ikke et anderledes evangelium.

Den videre udvikling af en Jesus troende er discipelskab. Det betyder åndelig vækst. I det sammenhæng er det nødvendig at forstå de åndelige principper. Det er ikke at leve under loven. Åndelige principper sættes i sammenhæng med at vokse i troen. Nu kommer der en forståelse af at vi behøver at ofre noget for sin tro, og vise og tage ansvar.

 I evangelisk øjemed får vi impulser fra underholdningsbranchen, for vi vil gerne nå den nye og unge generation. Det er som sådan ok; men vi skal ikke have rendyrkede ungdomskirker, hvor far og mor ikke er med. En menighed bygges på familie principper. Her er både forældre, børn og unge, ligeså er også de ældste med. Vi kan holde ungdomsmøder, mandemøder, kvindemøder, singlemøder og møder for par m.m.; men jeg synes det skal foregå i enhed og samhørighed, så vi kan inspirere hinanden. Det tror jeg er bibelsk. Jeg er glad for at jeg var ung i den tid det var almindeligt at være i samme kirke som sine forældre.

Ungdom
Ungdom

I dag får vi at vide hvor vigtigt det er at tage ungdommen alvorligt. – Skal vi så ikke tage alderdommen alvorligt? Behøver vi at udelukke nogen? Kan vi ikke muligvis lære at respektere hinanden? Kunne vi ikke blande stilen lidt? Inspiration er vel ikke at være ensrettet. – Til sidst et spørgsmål: Skal vi ikke tage Gud på alvor?

Jeg ved godt det ikke er tidens trend at stille for mange spørgsmål;

De ældre

men der er så meget i vore dage der skaber spørgsmål, og de bliver ikke besvaret.

Hvad siger Paulus om evangeliet? – Svaret findes i Romerbrevet kapitel 15 vers 16: ”at være Kristi Jesu tjener blandt folkeslagene, præst for Guds evangelium, så at folkeslagene kan blive et kærkomment offer, helliget ved Helligånden. ”

Første Korintherbrevet kapitel 9 vers 16: ”At jeg forkynder evangeliet, giver mig ingen grund til stolthed, for jeg er tvunget til det, og ve mig, hvis jeg ikke forkynder det.”

Anden Korintherbrevet kapitel 11 vers 4: ” I finder jer jo kønt i, at der kommer nogen og prædiker en anden Jesus end ham, vi prædikede, og at I får en anden ånd end den, I fik, og et andet evangelium end det, I tog imod.”