Komme under Ordets hørelse

Komme under Ordets hørelse!
Ordets hører

Det er vigtigt at forstå den opgave vi som Jesu disciple har fået – Når det handler om det åndelige, og vi med den hensigt møder mennesker, er det vort ansvar at de hører evangeliet, og bliver konfronteret med Guds Ord. Det handler nemlig ikke kun i det øje med at få kontakt med folket. Vi skal være bevidste om at bidrage med det som virkelig er grundlaget for tro i den givne anledning.

Evangeliet kraft til frelse

Her synes det at knibe og det kortslutter rundt omkring. Vi vil gerne samle folk til et stort arrangement; men for at opnå det laver vi en masse andet som er helt unødvendig. Vi har hygget os og givet al mulig underholdning til folket; men ikke et eneste Guds Ord; selvom det er i kristent sammenhæng.

Kortslutning

Siger vi ikke noget er der knapt nogen der spørger. De ved jo ikke hvad de skal spørge om.

Mange kirker er blev fanget af den forestilling, at de skal skabe hyggerammer med underholdning. Det kan jo også være meget godt; men at undlade at gøre folk opmærksomme på kirkens budskab er vel den dårligste vej at gå. Man prøver at være folkelig og populær. Man bruger pædagogik og kommunikationsteorier. Det er også meget godt; men det skal kombineres med kirkens budskab.

Det handler om andet end reklameteknikker eller at nå så mange som mulig. Der bruges mange velmente friskfyragtige påfund og morsomheder for at opnå popularitet og omtale. Det er så også i orden; men husk det er en kirke, og ikke en kultur organisation.

Hvordan får vi folk i kirke? – Ja, det er et relevant spørgsmål. Det er ikke nok at få folk ind i kirken. Det handler om noget helt andet; nemlig budskabet. – Man er så bange for manglende tilslutning, at man gør alle mulige krumspring for at opnå resultat.

Undlader vi at folk kommer under Ordets hørelse har vi jo fuldstændig mislykkedes.

Desværre findes der mange eksempler på det, også hos prædikanter og præster, ungdomsledere og børnearbejdere. Hvor er det tragisk. – Kirken bliver da fyldt med en masse mennesker, som samles af en hel anden årsag; end det der er kirkens formål. Det kan være så galt at de troende bliver mobbet ud af kirken.