Jakob

Jakob!

I synagogens morgenbøn læses der fra 4. Mosebog kapitel 24 vers 5-6: ”Hvor dejlige er dine telte, Jakob, dine boliger, Israel! Som palmer i lange rækker, som haver ved en flod, som aloe-træer, Herren har plantet, som cedertræer ved vand.

Patriarken Jakob

Ordene er udtalt af Bileam. De beskriver Guds folk på vandring mod det forjættede land – midt i ødemarken. Folket bor i en ørken, og ordene de hører vender rundt på alt hvor dejligt er dine telte – som haver ved en flod osv. Profeten ser med lukkede øjne, og ser det ingen anden ser; nemlig det usynlige.

Dette udsagn leder os til en anden hovedperson i Det Gamle Testamente, som er på vandring. Vi taler om stamfaderen Jakob. Vi læser om ham i 1. Mosebog kapitel 28: Jakob tog afsted fra Be’ersheba og begav sig til Karan.

Jakobs stigen

Han kom til et sted hvor han bestemte sig for at overnatte fordi solen var ved at gå ned. Han brugte en sten som hovedpude, og lagde sig til at sove der. Der lå han og drømte. En stige var rejst på jorden og  nåede helt op til himlen, og Guds engle steg op og ned, af stigen. Herren selv talte til Jakob og sagde: Jeg er Herren din fars Abrahams Gud og Isaks Gud. Det land hvor du nu ligger vil jeg give til dig og din slægt. Din slægt skal blive som støvet på jorden. Du skal sprede dig mod vest og mod øst, mod nord og syd. I dig og din slægt skal alle jordens slægter velsignes. Se jeg er med dig og bevarer dig hvor du end går, og jeg vil føre dig tilbage til dette land.  Jeg vil ikke svigte dig; men gøre alt hvad jeg har lovet dig.

DA Jakob vågnede af sin søvn sagde han: Herren er i sandhed på dette sted, og jeg vidste det ikke. – Hvor er dette sted frygtindgydende. Det er jo selve Guds hus. Det er himlens port.

Vandringsmand

Her møder vi Jakob. En synder på vandring. Han snød folk. Han snød både sin far og broder. Han høster hvad han har sået. Sådan er det. Broderen Esau hadede sin broder for det han havde gjort. Hans førstefødselsret blev sat over styr. Dette fjendskab mellem de to brødre var årsagen til Jakobs flugt. Gud åbenbarer sig for en slyngel der hed Jakob. Selvforskyldt havnede han i den, værste uføre der tænkes kan. Det er svært at forstå Gud. Historien har den allerstørste betydning også i vores tid.

Stigen til himlen

Stigen er bindeledet mellem himmel og jord, mellem den hellige Gud og synderen. Her har du det stærkeste budskab som er et klart billede på evangeliet.

Det løftes ord som Jakob modtager kaster lys over hvad tegnet – stigen – betyder. Vi fornemmer det er evangeliet Jakob modtager helt betingelsesløst. Gud retter ingen anklage mod Jakob, ingen bebrejdelser – nej – kun et løfte, kun nåde, kun trøst.

Fortsætter…….