Liv og fred

Liv og fred!

Profeten Malakias

I Det Gamle Testamente var der en røst som talte. Det var profeten Malakias. Lad os læse, hvad han sagde i Malakias kapitel 2 vers 5-7: ”Min pagt med ham var, at jeg gav ham livet og freden, og at han skulle frygte mig og skælve for mit navn. Fra hans mund kom sand belæring, der fandtes ikke uret på hans læber. I fred og retfærdighed levede han med mig, og han førte mange væk fra synd. For præstens læber tager vare på kundskab, og af hans mund søger man belæring. For han er Hærskarers Herres sendebud.”

Er det noget for kirken i dag? – Guds pagt med os er: Liv og Fred.
Dette var kaldet: At være Herrens, Hærskarers Guds sendebud. – Intet mindre. –

Det fortsætter i vers 8: ”Men I veg bort fra vejen, ved jeres belæring fik I mange til at snuble, og I brød Levipagten, siger Hærskarers Herre.”
Levipagten = Guds Ord. – Guds Ord vil altid bestå! Guds Ordet er Jesus Kristus. Ordet er evangeliet. Er disse vers noget for kirken i dag? – Ja, og de samme ord lyder til os i dag, selvom vi læser i Det Gamle Testamente.

Apostlenes Gerninger

I den her forbindelse skulle vi måske også minde hinanden om det der står i Apostlenes Gerninger kapitel 20 vers 26-31: ” Derfor bevidner jeg for jer i dag, at jeg er uden skyld i nogens blod. For jeg har ikke fortiet noget, men har forkyndt jer alt, hvad der er Guds vilje. Tag vare på jer selv og på hele hjorden; i den har Helligånden sat jer som tilsynsmænd, for at I kan være hyrder for Guds kirke, som han har vundet sig med sit eget blod. Jeg ved, at når jeg er borte, vil der komme glubske ulve til jer, og de vil ikke skåne hjorden. Ja, blandt jer selv vil der stå mænd frem og tale falsk for at få disciplene med sig. Derfor skal I være på vagt. Og husk på, at jeg gennem tre år uophørligt, nat og dag, har vejledt hver enkelt under tårer.”

Disse vers skrives af Apostlen Paulus og det lyder næsten ligedan med Profeten Malakias. Når vi læser sådanne ord, kan vi blive fornærmede; men det hjælper ingenting. Ordet står der stadigvæk. Vi kan ikke lave det om. Vi kan ikke ændre det.
I stedet kan vi bruge det til selvransagning. – Vi vil kildres bag ørene og bekræftes hele tiden, og vi bliver fornærmede hvis nogen vejleder os. Vi snyder dermed os selv.
Apostlen Paulus og ligeledes Profeten Malakias forstod alvoren i deres tjeneste for Gud. De forstod deres ansvar. Paulus siger her, at ved ikke at forkynde hele Guds råd, gør man sig skyldig. Det kan også føre til at nogen farer vild eller mister troen.

Alle som leder Guds kirke må forstå alvoren i disse ord. Vi bør respektere og tage imod fra Gud, også gennem de ord der kommer ud af vores lederes mund, selvom det måske er formanende og vejledende.

Apostlen Peter