Forrige uge

Liberalteologi!

Bibelen, Bogen med liv

Når kirken forandrer sig i alt det bærende på en sådan måde at Guds Ord betvivles som Guds Ord. Når det Gamle Testamente bliver frataget sig sin troværdighed. Ligeledes betvivles det også at Jesus er vores frelser. Liberalteologi bygger på videnskabelige forskning og antagelser, mere end Guds Ord. Bibeloversættere med liberalteologi forandrer Guds Ord; men Guds Ord vil aldrig forgå. Det vil altid bestå. Liberalteologi bliver i sin begrænsning kun en religiøs opfattelse, som konflikter med Bibelen. Rigtig mange kristne i vore dage tilslutter sig. Det bliver svært med enheden blandt Guds folk på den måde. Er det den slags enhed vi taler om, bliver kirken til en interesseorganisation for religiøst interesseret. Det er en sådan kirke der bøjer sig for det sekulariserede samfund.
Jesu ypperstepræstelige bøn

Jesu ypperstepræstelige bøn

Der bliver ikke meget tilbage af Jesu ypperstepræstelige bøn. Nye bibeloversættelser forvansker Guds Ord så meget at forståelsen ændres og tilpasses denne verdens system. En ny generation bliver derfor let ført vild. Et smart forsøg på at ødelægge Guds kirke.
Se Johannes Evangeliet kapitel 17 vers 14: ”Jeg har givet dem dit ord; og verden har hadet dem, fordi de ikke er af verden, ligesom jeg ikke er af verden.”

Guds Ord

Her siger Bibelen, tydeligt og klart to ting som hører sammen op gennem alle generationer. Herren har givet sit folk (Jesus troende) sit Ord, og som følge deraf bliver Guds folk hadet af folket udenfor. I dag er modstand et tegn på at du er forkert i dine kristne opfattelser.
Heldigvis er der stadig menigheder som vil være med i en evangelisk og bibel troende kirke. – Det er derfor at Jesus troende, på trods af deres forskelligheder skal søge sammen og opbygge hinanden. Uden denne enhed bliver vi ensomme pilgrimsvandrede i denne verden. Alle Jesus troende behøver hinanden. Der findes Jesus troende overalt i alle kristne menigheder og kirker.
Når Guds Ord bliver lagt ned i Herrens folk, bliver vi anderledes. Det der er anderledes passer ikke ind i den offentlige mening, og i det nye verdenssystem.
Der er ingen modstand når det gælder liberalteologi. Den bliver accepteret overalt. Politikerne hjælper gerne til med udformningen af en mere moderne kirke. Det evangeliske og bibelorienterede bliver genstand for latterliggørelse og foragt, ikke kun fra samfundet som sådan; men også fra den del af kirken som vælger liberalteologi.
Den moderne kirke tilpasser sig og moderniserer alt både tro og etik, så det forandres så meget, at det kan blive helt ukendelig, og begynder vi at læse i Bibelen finder vi ud af at der står noget helt andet.
Når Guds Ord bliver ændret til noget andet end det Guds Ord siger gennem sit Ord, kommer der noget andet til anvendelse.
Guds Ord nedprioriteres og erstattes med noget andet. Meget i kirken har intet med kristen tro at gøre; men det får folk til at komme i kirken. I stedet for Guds Ord bruges der lokkemad, og folk vil være med. Kirken bliver fuld, og det ser jo ud af noget. Når kirken er fuld, strømmer der flere til.
Lad os slutte denne artikel med et vers fra Lukas Evangeliet kapitel 6 vers 26: ”Ve jer, når alle taler godt om jer. Således behandlede deres fædre også de falske profeter.”