Livets muligheder

Livets muligheder!

Livets muligheder er også i året der er kommet afhængig af omstændighederne vi møder; men vi kan erfare at Gud er med os i alle omstændigheder uanset gode eller dårlige omstændigheder.

Når vi ser tilbage i historien, har der været mange forskellige tidsaldre med forskellige omstændigheder. Der er generationer som har gennemlevet krigsår, andre har været mere gunstige og haft fredsår.
I vores generation er det ofte usikkert, hvad vil der ske. Pludselig hører vi om terror, andre gange handler det om jordskælv eller oversvømmelse. Vi er dygtige med vores komme det i forkøbet aktioner, og i vores forsøg på at afværge katastrofen; men alligevel overraskes vi og må bare konstatere at ulykken har ramt os.

Rådvildheden og magtesløsheden gør os virkelig afmægtige. – Vi må indse vores begrænsninger; selvom vi gerne vil være i stand til at forudse alt og klare skærene. Nej, vi kommer til kort. Vi må bare konstatere at end ikke al udvikling og klogskab kan redde os.

Verden vil ikke forandres. Det ser også undertiden ud til at mennesket ikke vil forandres. Vi fortsætter ud af sporet og håber det bedste.

Det virkelige liv udfolder sig når vi kapitulerer. Lad os udfolde os i det liv som Jesus levede. Lad Ham være vores forbillede. – Jesus kalder livsmulighederne frem, der hvor ingen havde troet det kunne ske. – Rundt omkring Jesus da han vandrede her på jorden var det ofte at omstændighederne var imod; men der Jesus færdedes var der frihed og glæde. Folk følte sig trygge og fik nyt håb for fremtiden.

Navnet Jesus betyder: Herren frelser. Det er det verden behøver. Det er det du og jeg behøver. Det som Gud har givet os gennem sin Søn Jesus Kristus gør os frie midt i alle omstændighederne vi fanges i.
Evangeliet er det glade budskab som gør vores livsmuligheder til andet end omstændighedernes hærgen.

Vi er alle slaver af den tid vi lever i. Verden byder ikke på frihed og fred. Tror vi på det bliver vi skuffede. Det er en illusion. Hele verden er i den Ondes vold.

Jesus er vores håb. Tro på Jesus. Vi er Guds børn. Gud er vores Far. Vi hører sammen. Vi er et i Kristus, i Hans kærlighed.
For Paulus er tro ikke en tro på alt muligt. – Nej vi tilhører Gud. Vi er hans arvinger. Gud vil noget med os. Han har en plan med os. – Gud vil at vi skal være en velsignelse, sådan som Gud ville at Abraham skulle være en velsignelse.

Troen er et løfte som bliver til en opgave.