Tro eller følelser

Tro eller følelser!

Når vi synger sammen, er det selvfølgeligt at det påvirker følelserne. Vi er jo i en atmosfære af fred og det påvirker vores følelser; men det bør ikke være følelserne der bestemmer. Troen opbygges når vi lovsynger og tilbeder Gud. Det er troen der er det bærende.
Derfor er gudstjenester ikke underholdning. Det er et fællesskab af troende, som ønsker opbyggelse både for egen del og andres. –

Bliver gudstjeneste noget andet vil det ikke mætte nogen, og vi føler os lige så tomme som i ethvert andet sammenhæng.

Det er Guds Ord der mætter. En lovsang der bygger på Guds Ord, er noget der rykker i den troende. Ordet skal have lov at virke i vores hjerter, mætte os, og give vækst. Åndelig vækst er den enkelte til glæde og gavn, og ligeså også for menigheden og Guds rige.

Forkyndes Ordet overfladisk, udretter det ingenting, og det virker ikke i vores hjerter. – Det vi høre er noget der kildrer i vores ører. Det er vigtigt at grund forkyndelsen mætter os. Ordet er vores åndelige mad.

Der er mange troende der føler tomheden i det hele. Det der virkelig snyder os og påvirker vores følelser er det sentimentale. Overdrevent følelsesfuldhed er at være sentimental. Sentimentalitet er noget der rører rundt i folks følelsesliv.

Undervisning af Guds Ord er ikke altid noget der hænger sammen. Argumenterne mod undervisningen afslører virkningen af Guds Ord. Troen på at Guds Ord har magten til at virke af sig selv kvæles af alle vores forestillinger, som udtrykkes i vores argumenter. Guds Ord har ingen magt og kraft som virker i os, fordi vi ikke tager imod det.
Dette kan give vækst i en kirke; men på lang sigt får det ødelæggende konsekvenser.

I et åndeligt fællesskab bindes vi sammen af Guds Ord. Når det ikke er tilfældet, må vi finde andre bånd.