Et nyt år

Et nyt år!

Vi kan starte op med at sige Godt Nytår. Vi må huske at julens budskab er vigtigt at tage med ind i det nye år. Vi må tage Jesus med os ind i det nye år. Jesus vandt friheden til os. Han vandt sejren for os. Der er meget vi skal stå imod i vore dage. Tidsånden påvirker os og vil lede os bort fra eller gøre os svage. Tage troen fra os. Hvad tiden og det nye år har forberedt for os ved vi ikke så meget om. Vi ved at et nyt kalenderår begynder. Vi skriver 2020.

Vi kan tænke på fremtiden og konkludere, at om vi fortsætter som vi hidtil har gjort kan det gå galt, i hvert fald når vi ser ud i den store verden. Hvad vil den næste generation opleve, eller hvad ligger foran og venter på os af konflikter og katastrofer. Man er jo verdensfjern eller en drømmer hvis ikke man tænker på fremtiden med en vis skeptisk. – I det gamle år vi er gået ud af, har det ikke set alt for godt ud. Vi konfronteres med nød og elendighed, både i nærheden af os; men også langt borte. I mange henseender må vi indrømme at vi kunne have gjort visse ting anderledes. Jo, vi kan ændre os i det nye år. Vi kan gøre ting anderledes; men vi må også se i øjnene at det der er sket i det gamle år og i fortidens dage ikke kan laves om. Vi gjorde ikke det vi skulle; medens tid var.
Jo tiden kan gå mod afgrunden og det er i sig selv en skræmmende tanke. – Vi har hørt så meget om klimaforandringer, og mange er begyndt at tale om jordens undergang. Det kommer ikke fra os kristne. Dommedagsprædikanterne er samfundets ledere og videnskabsmænd.
Nu er det så op til os om vi vil nøjes med det. Vi kan jo vælge enten at blive passive eller at være aktive.
Vi kan vælge Jesus og gøre en forskel. Vi kan læse i Bibelen, og her opdage at der findes et håb. Det tales der ikke meget om i dag. Hvilket billede har du fået af kirken og dets budskab. Kirkens budskab er det glade budskab. Det var også julens budskab. Lukas Evangeliet kapitel 2 vers 10: ”Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket”

Budskabet fra englen var et budskab fra Gud til hyrderne ude på marken; men det er også et budskab til os. En stor glæde som skal være for hele folket. Budskabet om Jesus kaldes evangeliet, og det er lig med det glade budskab. Guds frelses plan.

Englen sagde til hyrderne: Frygt ikke! – Disse to ord siges 365 gange, en gang for hver dag gælder disse ord for dig og mig.
Et andet bibelvers lyder således: Lukas Evangeliet kapitel 21 vers 33: ”Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå.”
Det bedste vi kan gøre er at lægge vores liv i Guds hænder i det nye år og i årene der kommer.
GODT NYTÅR.