3. Advent

Tredje søndag i advent!

Det er helt OK at synge i kirken. Bibelen taler om det. Når vi kommer sammen, synger vi salmer, hymner og åndelige sange. Her i julen synges der meget i både kirker og hjem. Vi bør synge hele året. Et godt fællesskab indeholder at synge sammen.
Englene sang for hyrderne på marken. Lukasevangeliet kapitel 2 vers 14: ”Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!”
Englene bragte det glade budskab ud til hyrderne ude på marken en mørk nat. De blev af Gud inviteret ind i stalden og de tog imod tilbuddet.
Hyrderne er et symbol på den første menighed. Senere kom de fine gæster på besøg i Hellig tre konger. De vise mænd.
Hyrderne var de første der hørte budskabet og sangen fra englene om barnet i krybben. Hyrderne ville være med til at fejre Ham.
Vi husker ved juletid vores barndomshjem. Noget i os bliver tændt, når vi synger julesalmer. Det er de samme salmer år efter år. Det er tradition og alligevel vækker det minder i os. Vi synger dejlig er jorden, og så tænker vi på vores bedsteforældre/forældre osv.
Julens budskab er at der findes håb midt i al håbløsheden. Gud efterlader os ikke faderløse. Håbet er Jesus Kristus. Modet og håbet får næring når det handler om Jesus Kristus.
Fuglen der ved om daggry, og derfor synger; medens det endnu er mørkt.
Selvom et menneske lukker sig inde i sorg og håbløshed kommer der altid en solopgang. Evangeliet er lyset i mørket.

Nu er tiden kommet til at ønske alle en glædelig jul.