Subjektivismen

Subjektivismen!

Tænkeren

Subjektivisme, den filosofiske opfattelse, at menneskets erkendelse og moralske vurderinger er bestemt af det erkendende subjekts begrebsdannelser og erkendeaktivitet og af dets ønsker og behov.
Her bruges et ord som dækker hele den moderne verdens bevidsthed. – Modernismen i vore dage viser et ansigt som ud fra troen på mennesket lægger al sin autoritet til menneskets subjekt. I følge et sådant tankemønster findes der dybest set intet som er den absolutte sandhed. I stedet hedder det at noget kan være sandt for dig, men ikke behøver at være det for mig. – Sandhedsbegrebet bliver relativt.

Desværre kan vi i dag høre mennesker som bekender sig til den kristne tro henfalde til den slags talemåder.
For mig er det sådan og sådan eller for mig opleves det sådan og sådan.
Det svækker menneskets muligheder for at opleve en stærk levende tro. Bibelen er de Jesus troendes, absolut. Der findes kun en sandhed. Det vil også være helt ulogisk med mange forskellige sandheder.

Apostlen Paulus

Apostlen Paulus oplevede noget af det samme da han levede. Hvad sagde han om det? 2. Timoteus Brev kapitel 1 vers 12: ”Derfor må jeg også lide dette; men jeg skammer mig ikke, for jeg ved, hvem jeg tror på, og jeg er vis på, at det står i hans magt at tage vare på den skat, der er betroet mig, til den dag kommer.”
Paulus kommer ikke med et forsigtigt, for mig føles eller opleves det sådan: Nej, Klart og frimodigt lyder det: Jeg ved.
Tro er absolut fordi: Troens frimodighed er bygget på noget af det mest grundlæggende i kristen erfaring i mødet med Gud.

Bibelen siger: Johannes Evangeliet kapitel 14 vers 6: ”Jesus sagde til ham: »Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.”