Det grundlæggende kald

 

Det grundlæggende kald!

Salme 78 vers 5—8: Han satte et vidnesbyrd i Jakob, fastsatte en lov i Israel, som han befalede vore fædre at lære deres børn, for at den kommende slægt, de børn, der skulle fødes, skulle lære den at kende, så de kunne fortælle om det til deres børn. De skulle sætte deres lid til Gud og ikke glemme Guds gerninger, men holde hans befalinger. De skulle ikke være som deres fædre, en genstridig og trodsig slægt, en slægt, som ikke vendte sit hjerte til Gud, og hvis ånd ikke var trofast mod ham.”

Her beskriver Det Gamle Testamente det grundlæggende kald for Guds folk. For alle tider og for alle slægter er Guds folk sat til dette, for at de kommende slægter ikke skal glemme Herrens gerninger.

Det alder vigtigste for en kirke er hvordan vi forholder os til Guds Ord. Det er også vigtig  at arven tages imod, bevares og overgives.

Kirkens lov bliver som dens forhold til Guds Ord. Hvis forholdet til Guds Ord ødelægges, ødelægger kirken sig selv.

Læser Guds Ord

Når vi taler om kirken i krise kan der være meget at pege på; men det som er det grundlæggende, og som alle andre skævheder hænger sammen med, og springer ud af, ligger i forholdet til Guds Ord.

Den som kender lidt til teologihistorien, vil vide at der har været stormløb på Bibelen og mod troen på Guds Ord. En nutidig teolog har sagt: Dette er den grundlæggende skade, at man anser Bibelen og Guds Ord som to forskellige ting. – Der er mange steder et frafald af Guds Ord. Det samme sker også på grundplanen.