De holdt fast

De holdt fast!

De første kristne

De første kristne holdt fast ved. – Det var deres kendetegn. – Det er det vigtigste kald Guds folk har. Derfor beskrives det også i 1.Korinterbrev 15 vers 1-3: ”Brødre, jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt jer, det, som I også har taget imod, som I også står i, og som I også frelses ved, hvis I da holder fast ved det ord, hvormed jeg forkyndte jer det – ellers var det til ingen nytte, I kom til tro.”

Her i disse vers står der faktisk, beskrives det netop, hvad udtrykket, holde fast ved, betyder. Det er at modtage og overgive. Sådan beskriver apostlen sin forkyndelse og gerning. Samtidigt er det også Guds folks vigtigste opgave op gennem alle slægtled.

Grundtonen

Vi må tage vare på Guds Ord ved selv at tage imod det, for så at give det videre. Når vi med denne modtagelse og overgivelse, giver det videre til næste led, næste generation, skal vi gøre det uden at vi forandrer det.

Vi må heller ikke i vores led ændre på det som er os overgivet. Det skal overleveres med troskab til kommende slægter.

Når vi taler om troskab betyder det at vi skal videreformidle det vi har modtaget uden ændring i indholdet.