Guds folk – Guds Ord!

Guds folk – Guds Ord!

 

Her siges der noget meget grundlæggende: Guds folk er bygget op på Guds Ord.

De første kristne var opptatt av å holde fast ved apostlenes lære: «De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene,» blir det fortalt. (Apg 2:42)

Det betyder: Apostlenes og profeternes grundvold.

Vi taler også om profeterne i Det Gamle Testamente og apostlene i Det Nye Testamente. Hele Bibelen er grundlaget for Guds folks liv og tro her i verden.

Det er Guds Ord der gør dette folk til Guds folk. Det er ved dette ord der skabes omvendelse og tro. Det er ved dette ord Guds folk helliggøres til at leve i det nye liv.

Der er en uløselig sammenhæng mellem Guds folk og Guds Ord.

Konklusion: Der Guds folk er, der er Guds Ord. – Guds folk vil aldrig være uden Guds Ord; ligesom Guds Ord aldrig vil være uden Guds folk.

Nu er det blevet vendt og drejet på alle måder og nu kan vi konstatere at gennem Guds Ord er det Gud selv der er virksom og udøver sin gerning i verden. – Guds arbejdsredskab er Guds Ord. Gennem sit Ord sender Gud sin Ånd, og øver sit værk så længe denne verden består.

Derfor er det også sådan at det grundlæggende kendetegn på Guds folk er, at dette folk tager vare på, og holder sig til Guds Ord.

v20 I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som hovedhjørnesten. v21 I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren. v22 I ham bliver også I sammen med os bygget op til en bolig for Gud i Ånden.

Læg mærke til hvad der siges om de første kristne i Apostlenes Gerninger kapitel 2 vers 42: ”De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønnerne.”

Apostlenes lære nævnes først blandt de fire kendetegn på de troende. Apostlenes lære er Guds Ord.

De fire kendetegn = Apostlenes lære – fællesskabet – brødsbrydelsen – bønnerne.