Krisen

Krisen!

Kan kirken komme i krise? Svaret er Ja!

Kan et menneske komme i krise? Svaret er Ja!

Kan Bibelen komme i krise? Svaret er Nej!

Skjult i Ham

Bibelen er Guds Ord. Det betyder at Bibelen er inspireret af Gud selv. Gud er fuldkommen og hellig i sin grundvold. Gud kommer ikke i krise.

Gud kommer aldrig i krise. Når vi som mennesker eller kirke kommer i krise, bør vi gå til Den Almægtige, skaberen af alt og lade Ham rette op, det som er ude af kontrol og kurs. Gud er den eneste som kan hjælpe i en krise. Krisen kommer af udmattelse. To ting forårsager udmattelse. Manglende forståelse af Guds planer, ulydighed. Vi er kommet ud af kurs, fordi vi går vores egne veje.

Når Gud skal rette op, må vi kapitulere og lade Gud komme til, vores planer må vige i Jesu navn. Vi må åbne op for det nye Gud har til os. Genoprettelsesplanen.

Vil vi det? – Det er op til os. Vi kommer til at drage konsekvenserne af det vi vælger. – Guds folk har et ansvar ikke bare for sit eget liv; men for menigheden (kirken) og samfundet vi er en del af. Vi skal bygge Guds rige og ikke vores egen.

Kirken i dag er inde i en dyb krise. Det værste er at vi ikke vil erkende det. Vi er blevet egenrådige, og de fleste ved overhovedet ikke hvad visionen handler om. Hvad er Guds plan for fremtiden og hvor er det lige jeg skal gøre en forskel? – Stort set ved vi det ikke. – Vi bruger en masse ord og vi remser op med en masse fraser; men hvad er det egentlig vi taler om? Er vi overhovedet i kontakt med Skaberen. Hvem er det der er hovedet for menigheden? Vil vi acceptere det? Mesteren Jesus er hovedet, og vi er disciple, som har sagt ja til at følge Ham. Er det vores virkelighed?

En ny tid for kirken

Hvad bygger vi på? Illusioner eller virkelighed. Når jeg skriver virkelighed, mener jeg den åndelige virkelighed. Den som lever i den åndelige virkelighed, følger den fælles vision, som er Guds plan for menigheden. Uden vision farer vi vild. Det betyder ganske enkelt, at vi har valgt at gå vores egne veje. – Det fører til krise. – Ikke for Gud – ikke for Bibelen; – men for mennesket og kirken.

Når vi forkaster Bibelen til fordel for vore egen ideer og tidsåndens trend, forkaster vi grundlaget og Guds planer for fremtiden. – Det betyder krise. Vi bliver revet i stykker.

Guds børn som udgør kirken, og kirken er i et afhængighedsforhold til Gud. Bryder vi det afhængighedsforhold, kollapser vi.

Kristi menighed – Guds Ord hører uløseligt sammen.

Efeserbrevet kapitel 2 vers 19-21: Så er I da ikke længere fremmede og udlændinge. I er de helliges medborgere og hører til Guds husstand.  I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som hovedhjørnesten.  I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren. ”