En trofast menighed

En trofast menighed!

Familien

Hvad indebærer det at være en trofast menighed? Det betyder at være historisk; men også at være fremtidsorienteret. Det kan vi i kraft af at det er fuldbragt, og det er forbundet med historien. Vi skal bevare den fuldbragtes Ord og det gælder ind i fremtiden.

Det er dog ikke hele virkeligheden. Den anden halvdel er det der binder Kristi menighed til fremtiden. Ordet er lige meget gældende og virkende også i fremtiden, som den har været hele vejen op igennem historien. Fremtiden er Ordets fuldendelse. Ordet er håbets ord og gør Hans folk til fremtidens folk.

Menigheden er ikke bestemt til at uddød; nej det er fremtidens folk.

Højden og dybden er spændeviden mellem Ham som er højt ophøjet og den faldne skabning.

Højden og dybden forkynder hvordan Han som er så højt ophøjet, også bøjer sig så dybt ned til os så vi kan blive frelste.

Dette mysterium er i Sønnen som har forløst os med en evig frelse. – Løven af Juda er også Lammet der blev slagtet og med sit blod købte os til Gud.

Bibelen er Guds folks skat og den åbner døren ind til frelsens mysterium. – Når frelsen åbenbares for os, er det ikke mere et mysterium; men en selvfølge. – Bibelen bliver den Hellige Skrift og Gud får lov til at være Gud, der åbenbares i hans herlighed.

Når Guds herlighed åbenbares for os, bliver vi ydmyge og tager skoene af vores fødder, fordi vi ved at vi står på hellig grund. 5. Mosebog kapitel 33 vers 3: ”Du, som elsker folkene, i din hånd er alle de hellige; de sidder ved dine fødder, tager imod dine ord.”