Frelsesværket

Frelsesværket!
Korset

Jesus definerer hele sit frelsesværk som opfyldelse og dermed relaterer det alt sammen til Det Gamle Testamente. Bibelens forklaring af Gud hænger sammen med både Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente.

Gud forandrer sig ikke, udvikler sig ikke. Han er altid i takt med tiden, for Han er Gud og skaberen af det alt sammen.

Gud siger i sit Ord: ”Jeg er den jeg er.” – Gud er den som fra begyndelsen forkynder enden. Gud er den som fuldender sine ord.

Guds frelsesværk

Mattæus Evangeliet kapitel 5 vers 17: ”Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde.”

Esajas kapitel 46 vers 10: ”Fra begyndelsen har jeg forkyndt fremtiden, i fortiden det, der endnu ikke var sket. Nu siger jeg: Min beslutning står fast, alt det, jeg vil, gør jeg.”

Gud havde før verdens grundvold blev lagt udvalgt menigheden i sin Søn, og kundgjort sit råd til frelse i den Hellige Skrift, længe før Sønnen trådte ind i verden for at fuldbyrde frelsen.

Efeserbrevet kapitel 1 vers 4-7: ”ét legeme og én ånd, ligesom I jo også blev kaldet til ét håb; én Herre, én tro, én dåb; én Gud og alles fader, som er over alle, gennem alle og i alle.  Hver enkelt af os har fået nåden givet som gave tilmålt af Kristus.