Gudsbilledet

Gudsbilledet!

Rabbiner

En discipel spurgte sin mester: Hvordan kan det være alle mennesker er skabt i Guds billede, når de ikke er ens? –  Rabbineren svarede: Det er netop det der viser at mennesket er skabt i Guds billede.

I skaberværket er den uendelige mangfoldighed et udtryk for Guds rigdom og herlighed.

I alle de ting som er af Gud, finder vi et tema af variationer. Læs bare i Bibelen.

Bibelen

Bibelen giver et billede af sin samtid og personerne som levede på den tid; men det betyder ikke at Bibelen er tidsbestemt.

Det er Guds tale i Bibelen som kvalificerer Bibelen til at være Guds Ord.

Et menneske har ikke ret til at afskrive Bibelen som Guds Ord. Ingen heller kan sætte Bibelen ud af kraft med det postulat at Bibelen er tidsbestemt. – Problemet er at vi der læser Bibelen i dag er vældig meget tidsbestemt. Det er netop en årsag til at vi har så svært ved at forstå Bibelen. Vi har vores såkaldte moderne måde at tænke på og det giver os vanskeligheder når det gælder forståelsen af Bibelen.

Tænkeren

Vores modetænkning handler også om udvikling. Det har været med til at ændre vores historie tænkning. Vi ser os selv som nogle veludviklede individer der er på sit allerhøjeste udviklingsniveau. Vi taler nedsættende om tidligere tiders tanker og erkendelser. – Det som kommer til os fra fortiden, skal ikke være bindende. Vi forsøger alt vi kan og frigøre os fra gamle tiders forestillinger. Vi betragter det forgangne med noget primitivt.

Det er den såkaldte udvikling der har gjort vores samfund til det den er i dag; nemlig afkristning af den vestlige kultur. – Mange mener at udviklingen er fremskridt og nødvendiggør frigørelse af kirke og kristendom.

Gud er tidløs og forandrer sig ikke med tiden. Hebræerbrevet kapitel 13 vers 8: ”Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid”

En glad bibellæser