Stilhed og hvile

Stilhed og hvile!

Det er vigtigt at lægge mærke til Guds Ord hører sammen med stilhed og hvile.

En kvinde vi læser om i Lukas Evangeliet kapitel 10 vers 38-39, satte stille ved Jesu fødder og lyttede til hans ord.

Martha og Maria

Martha og Maria

”Mens de var på vandring, kom Jesus engang ind i en landsby, og en kvinde ved navn Martha tog imod ham.  Hun havde en søster, som hed Maria; hun satte sig ved Herrens fødder og lyttede til hans ord.”

Når vi taler om det levende Guds Ord står det i sammenhæng med hvilen.

Menneskets jag fører til uro, bekymring og hvileløshed. – Når Herren får lov at gøre sit værk i os gennem sit Ord, da skabes der tillidsfuldt ro, stilhed og fred.

Vi lægger alt i Guds stærke hænder.

En Salme fra Bibelen

Lad os læse Salme 1:

Lykkelig den, som ikke vandrer

efter ugudeliges råd,

som ikke går på synderes vej

og ikke sidder blandt spottere,

men har sin glæde ved Herrens lov

og grunder på hans lov dag og nat.

Han er som et træ,

der er plantet ved bækken;

det bærer frugt til rette tid,

og dets blade visner ikke.

Alt, hvad han gør, lykkes for ham.

Sådan går det ikke de ugudelige;

de er som avner,

der blæses bort af vinden.

Derfor står de ugudelige ikke fast ved dommen,

syndere ikke i retfærdiges forsamling.

Herren kender de retfærdiges vej,

men de ugudeliges vej går til grunde.