Menighedens arvegods

Menighedens arvegods!

Kirke

Første Korintherbrevet kapitel 15 vers 1-3: ”Brødre, jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt jer, det, som I også har taget imod, som I også står i, og som I også frelses ved, hvis I da holder fast ved det ord, hvormed jeg forkyndte jer det – ellers var det til ingen nytte, I kom til tro.

Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget: at Kristus døde for vore synder efter Skrifterne.”

Bibelen som i gamle dag kaldtes Skriften er menighedens (kirkens) arvegods, som den trofast skal vogte og give videre. Gør vi det ved at være Ordets hører og Ordets gører, viser vi at vi er hans.

Bibelen som er Guds Ord (Kristi Ord) er identisk med forholdet til Ham selv. – Gudsbilledet og forståelsen af Skriften er identiske med

Skriften

hinanden.

Hvilket Guds billede har kirken i vor tid. Tiden vi lever i udsætter os for en humanisering af Gudsbilledet. Vores udlægning af Bibelen bliver forkert, fordi vi påvirkes af sekulariseringen.

Når dybdedimensionen i forhold til Bibelen ødelægges, sker det samme med Gudsforholdet i kirken, og så kan det ende med at vi overhovedet ikke er nogen kirke; men bare et religiøst foretagende.

Når troen på Guds Ords virkekraft forsvinder, tiltræder mennesket i sin egen kraft for at hjælpe Gud med at noget kan ske. Bibelord er mere end kundskab, det er kraft. Vi forsøger i egen kraft, når Guds kraft forsvinder at holde hjulene i gang, og vi drejer forkyndelsen i retning af kristne aktiviteter, så det bliver mere organisationspræget. Det kommer at se ud som at Gud er afhængig af os. Resultatet bliver noget hæsblæsende og fortravlet makværk. – Vi begynder at klage over resurser og bliver udslidte vrag.

Vi skifter fra at være et Guds barn til at være en aktiv kristen. – En Bibel uden virkekraft bliver en kirke skabt af mennesket.

Det moderne menneske bliver da nødt til at leve i en menneskeskabt virkelighed, i stedet for at være i Guds varetægt. – Det moderne menneske bliver underlagt en menneske lavet virkelighed.