Levende og livgivende

Levende og livgivende!

Opstandelseskraften

Når Ordet (Bibelen) er levende er det også livgivende. Det er tankevækkende at lægge mærke til hvad Paulus siger om sit apostelembede i Galaterbrevet kapitel 1 vers 1: ”Fra Paulus, apostel, ikke fra mennesker, ikke udsendt af et menneske, men af Jesus Kristus og Gud Fader, som oprejste ham fra de døde,” – Her knyttes den opstandne sammen med aposteltjenesten. Paulus henviser og gør opmærksom på at hans aposteltjeneste er på grund af den opstandne. Paulus formidler Jesus Kristus som den opstandne frelser. Det er opstandelseskraftens magt der ligger i ordet han forkynder.

I Johannes Evangeliet ser vi at Jesus og Faderens gerninger knyttes sammen, så de bliver identiske med hinanden. Kapitel 14 vers 10: ”Tror du ikke, at jeg er i Faderen, og Faderen er i mig? De ord, jeg siger til jer, taler jeg ikke af mig selv; men Faderen, som bliver i mig, gør sine gerninger.”

Guds gerninger i menigheden på jorden er afhængige af disse ord.

De ord der kommer fra Gud, er et budskab om evigt liv, frigørelse til

Ordet

den som lever i ufrihed. Disse ord leder folket, de renser den urene, giver det rette kendskab til Faderen og Sønnen. Disse ord helliger hans disciple og udskiller dem fra verden.

Det grundlæggende for, sandt discipelskab er tilsvarende forholdet til Ordet. – Ordet som er Gud.

Johannes Evangeliet kapitel 14 vers 15: Elsker I mig, så hold mine bud;”

Bud = Ordet – vers 21: ”Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig; og den, der elsker mig, skal elskes af min fader; også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham.«”

Vers 23: ”Jesus svarede ham: »Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham.”

Begrebet holde i det her sammenhæng er ikke først og fremmest at overholde. Ordet er en oversættelse af det hebraiske shamar. Det er ord som bruges om at vogte, tage vare på, udtrykker at bevare Ordet (Bibelen) som Guds Ord.

(שָׁמַר shâmar, shaw-mar)