Guds ord i dobbelt funktion!

Guds ord i dobbelt funktion!

 

Mand

Guds Ord henvender sig ikke kun til menneskets forstand, for at meddele kundskab om Gud og hans vilje. – Guds Ord er også i sig selv virkekraftigt og skaber hvad det nævner.

Virkekraften hænger sammen med Den Hellige Ånd.

Galaterbrevet kapitel 3 vers 1-5: ”Uforstandige galatere! Hvem har forhekset jer? Jesus Kristus er dog blevet aftegnet for øjnene af jer som den korsfæstede.  Dette ene vil jeg have at vide af jer: Fik I Ånden ved at gøre lovgerninger eller ved at høre i tro?  Er I så uforstandige? I begyndte dog i Ånden, vil I nu ende i kødelighed?  Er alt det sket med jer til ingen nytte – hvis det da virkelig var til ingen nytte?  Han, der giver jer Ånden og gør undergerninger iblandt jer – gør han det, fordi I gjorde lovgerninger, eller fordi I hørte i tro?”

Skattekiste

Bibelen siger det ligeud at der ligger skatte gemt i Bibelen. Det åndelige udtryk, som bruges i mange kirker, formulerer det sådan, at rigets hemmelighed ligger gemt i Guds Ord. Guds Ord har spirekraft for evigheden. Guds Ord skaber, fornyer og opretholder troen og det nye liv.

Den virkekraft vi her taler om, er særlig knyttet til at Skriften (Bibelen) taler i lov og evangelium.

Guds Ord henvender sig til menneskets samvittighed, åbenbarer at mennesket er en synder og behøver Guds nåde over sit liv. Det er ikke mig der har samvittigheden og det er ikke samvittigheden der har mig.

En levende samvittighed er dommer og herre over menneskets vilje, tanke og følelser. – Det er derinde i samvittigheden loven gør sin gerning, og knuser, dræber og river ned. – Ligeledes gør evangeliet sin gerning, og læger, opbygger og gør levende.