Inspirationen virker når Bibelen læses!

Inspirationen virker når Bibelen læses!

 

Inspiration fra Bibelen

Guds Ord er levende. Denne artikel vil indeholde bibelvers som inspirerer.

Hebræerbrevet kapitel 4 vers 12: For Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget tveægget sværd; det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og er dommer over hjertets tanker og meninger.”

Johannes Evangeliet kapitel 6 vers 63: ”Det er Ånden, som gør levende, kødet gør ingen gavn. De ord, jeg har talt til jer, er ånd og liv.”

Romerbrevet kapitel 1 vers 16: ”For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde, først, og for græker.”

Esajas kapitel 55 vers 11: sådan er mit ord, som udgår af min mund; det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje og udfører mit ærinde.”

Jeremias kapitel 23 vers 29: Er mit ord ikke som ild? siger Herren, som en hammer, der knuser klippen?”

Markus Evangeliet kapitel 4 vers 26-29: ”Og han sagde: »Med Guds rige er det ligesom med en mand, der har tilsået jorden; han sover og står op, nat og dag, og kornet spirer og vokser, uden at han ved hvordan.  Af sig selv giver jorden afgrøde, først strå, så aks, så fuld kerne i akset.  Men når kornet er modent, går han straks i gang med seglen, for høsten er inde.«”

Første Thessalonikerne kapitel 1 vers 5: ”for vort evangelium kom ikke til jer blot med ord, men også med kraft og med Helligånd og med fuld vished, og I ved, at sådan færdedes vi hos jer for jeres skyld.”

Første Thessalonikerne kapitel 2 vers 13: ”Derfor takker vi også Gud uophørligt. For da I modtog Guds ord, som I hørte af os, tog I ikke imod det som menneskeord, men som det, det i sandhed er, Guds ord, og det virker i jer, som tror.”

Af sådanne skriftsteder fremgår det at Guds Ord er mere end et rent informationsmeddelende medie.

De første kristne