Vinden blæser hvor den vil

Vinden blæser hvor den vil!
Åndens vind

Hvilket forhold er der mellem Bibelens guddommelighed og den menneskelige side?

Når vi læser om Gud læser vi også at han blev menneske. Gud blev en person i Kristus; samtidigt med at Han er sand Gud, og sandt menneske. –  Når det gælder Bibelen kan vi sige det samme. Bibelen er guddommelig men skrevet af mennesker under Helligåndens inspiration.

Bibelen er fuldt og helt guddommeligt. Det er Guds Ord; men på samme tid fuldt og helt menneskeligt. –  Jesus var ikke halvt Gud og halvt menneske. Det er ikke to halvdele der sættes sammen og bliver til en hel gudmenneskelig person. –  Nej Jesus var fuldt og helt Gud og fuldt og helt menneske. – Når det gælder Bibelen er det på samme måde. Guds Ord er det konstituerende i denne enhed; men det betyder ikke at Bibelens menneskelighed ophæves. Vi fornemmer hele tiden apostlenes og profeternes personlige træk i deres respektive Skrifter.

Sådan set har Ånden udtømt sig selv, da han klædte sig i menneskelige ord. Det samme gjorde Sønnen da han klædte sig i kød.

Inspirationen er ikke en gangs handling noget som foregik da den blev til og så ikke mere. I stedet vil det være sådan, at inspirationen virker; når Bibelen læses.

Guds Ord er levende.

Anden Timoteus Brev kapitel 3 vers 16: Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed,”

Filipperne kapitel 2 vers 6-8: Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig; og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig indtil døden, ja, døden på et kors.”