Ordet om korset

Ordet om korset!

 

Korset

Det at evangeliet er skjult hænger sammen med dets grundlæggende karakter. Nøjagtig det samme giver gør sig gældende i Mattæus Evangeliet kapitel 11vers 25: ”På den tid tog Jesus til orde og sagde: »Jeg priser dig, fader, himlens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åbenbaret det for umyndige.”

Kristi menighed på jorden består af sådanne umyndige. Den der vil drive teologi i Kristi menighed må være umyndig. Det betyder at gøre Guds vilje. – Den umyndige er den der underlægger sig Guds vilje, og ser bort fra egen vilje.

Her sættes der ord på hvad der er det faldne menneskes største problem, når det møder Den Hellige Skrift. (Guds ord) – Her kommer hovmodet ind. Hovmod er egenvilje.

En Messias der blev korsfæstet, var ikke lige det vi havde håbet på. Esajas 53 vers 2:”Han skød op foran Herren som en spire, som et rodskud af den tørre jord. Hans skikkelse havde ingen skønhed, vi så ham, men vi brød os ikke om synet.”

Herlighed

Bibelens herlighed er skjult på mange måder; men vi kan få se den.

Første Korintherbrevet kapitel 1 vers 29: ” for at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud.”

På grund af evangeliets ringe skikkelse er der stor fare og fristelse for den kristne, at det svigter ved at skamme sig over det. Menigheden lider under dette og på flere steder tømmes menigheden for folk.

Fødselskirken i Betlehem har en så lav dør at man skal bøje sig for at komme ind. – Vi kommer heller ikke ind i Guds Ord, uden at vi bøjer os. – Menigheden og den kristne kan forvente sig, at dens kår i verden, kan være at være udenfor lejren. – I denne tilstand lærer vi at sige: Romerbrevet kapitel 1 vers 16: ”For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde, først, og for græker.”

Over alt herligt er der et dække