Evangeliets grundlæggende karakter

Evangeliets grundlæggende karakter!

Korsets dårskab

Evangeliet er skjult for mange: Årsagen er evangeliets grundlæggende karakter. Evangeliet indeholder nemlig korset og det er en dårskab for verden. – Selv i den religiøse verden er det ikke en naturlig erkendelse. 1. Korinter Brevet kapitel 1 vers 17-18: For Kristus sendte mig ikke for at døbe, men for at forkynde evangeliet, dog ikke med talekunstens visdom, for at Kristi kors ikke skal blive til tom tale.”

Korsets dårskab og Guds visdom.

”For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft.”

Tage anstød af at høre evangeliet

Mange tager anstød af evangeliet; men der er også nogen der tager imod det og ser det som Guds redning for deres liv.

Se desuden kapitel 2 vers 14-16: ”Et sjæleligt menneske tager ikke imod det, der kommer fra Guds ånd; det er en dårskab for sådan et menneske, og det kan ikke fatte det, for det bedømmes kun efter Åndens målestok.  Det åndelige menneske derimod bedømmer alt, men selv bedømmes det ikke af nogen;  for »hvem kender Herrens tanker og kan belære ham?« Men vi har Kristi tanker.”

Andre tager imod evangeliet

Det vi her har læst viser os, og det fremgår tydeligt, at evangeliet kan være en ydmygelse for den filosofiske skolelærte eller den religiøse, som hele tiden prøver at forestille sig, at kunne opnå frelse uden at erkende korsets kraft.

I 1. Korinter Brevet kapitel 3 vers 18-20 og følgende: Ingen må bedrage sig selv. Hvis nogen af jer mener at være vis i denne verdens forstand, må han blive en dåre for at blive vis.  For denne verdens visdom er dårskab for Gud – der står jo skrevet: »Han fanger de vise i deres snedighed,«  og igen: Herren kender de vises tanker, han ved, at de er tomme.”