Guds folk

 

Guds folk!

Guds herlighed

Det er ikke tilfældigt at første gang vi hører Gud har samlet og skabt sig et folk, hører vi samtidigt om en hellig Skrift. En bog der kaldes: Pagtens bog. Vi læser om det i 2. Mosebog. Herren ikke bare taler; men giver Moses nogle stentavler som er skrevet med Guds finger. De kaldes: De ti bud. Her er der tale om et mysterium. Skriftens herlighed.

Spørgsmålet vil da lyde: Hvordan kan sådanne menneskeord være Guds ord. Bibelen svarer på det ved at bruge ordet: theopneustos, (Guds åndet) Når vi oversætter ordet betyder det inspireret. 2. Timoteus Brev kapitel 3 vers 16: ”Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed,” 

Helligånden

Bibelen fortæller os med dette ord, at det er Helligånden som står bag. Derfor møder vi mange og hyppigt formuleringer som Helligånden står bag.  Paulus understreger det med stor kraft i sine breve, at det budskab han forkynder ikke er noget han selv har fundet på; men Helligånden står bag. Galaterbrevet kapitel 1 vers 11-12: ”For jeg gør jer bekendt med, brødre, at det evangelium, som er blevet forkyndt af mig, ikke er menneskeværk. Jeg har heller ikke modtaget eller lært det af et menneske, men ved en åbenbaring af Jesus Kristus.”

Helligånden åbenbarer Kristus for os. Sådan er det også i dag. Det er et mysterium. Noget der ikke kan forklares.  Derfor kan vi heller ikke forstå det med vores forstand; men vi kan vælge at tage imod det. – Guds Ord er noget vi skal tage imod, ellers skaber det intet i os. Kristi Ånd – Guds Ånd – Helligånden siges udtrykkeligt at være en talende Ånd.

Almindelige ord og Guds Ord

De ord der er inspireret af Helligånden er anderledes end almindelige ord. De ord vi læser i Bibelen er Guds Ord. Kristus er Ordet. Johannes Evangeliet lægger ud med det i kapitel 1 vers 1-5: ”I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud.  Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er.  I ham var liv, og livet var menneskers lys.  Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke.”

Martin Luther kalder Bibelen for Helligåndens Bog. Vi afslutter med 2. Peters Brev kapitel 1 vers 21: ”for ingen profeti har nogen sinde lydt i kraft af et menneskes vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud.