Opstandelsen

Opstandelsen
Opstandelsen!

Påsken er en meget vigtig højtid, set med et kristent øje. Uden påske ingen frelse. Jesus døde langfredag på et kors, for at tage al verdens synd på sig. Det var Guds gave til os. Gud ofrede sin egen Søn for at frelse os.

Før dette soneoffer var Gud meget fjernt fra menneskeheden; synden i os adskilte os fra Gud. Jesus gjorde Gud nærværende. Jesus sagde det selv: Ingen kommer til Faderen (Gud) uden gennem mig.

Opstandelse betyder at opstå fra døden. Det handler påsken også om. Jesus ikke bare døde; men Han opstod fra døden.

Sejren er vundet. Jesus vandt sejren for os. Han sejrede over døden, og vandt til os det evige liv. – Opstandelseskraft er evigt liv. Vi må tage imod Jesus i vores hjerter hvis vi vil eje det evige liv. Det er nemlig menneskets synd der adskiller os fra himlen. Vi må gøre op med synden ved at erkende den, og bede om at blive renset i Jesu blod. Det er at få alle sine synder tilgivet og vinde evighedens herlighed i himlen. Herudaf kan vi nu forstå at påsken ikke bare er en ligegyldig ting, som giver et par fridage i sommerhuset eller haven.

Den vigtige og glade nyhed som apostlene, og de første kristne i Det Nye Testamente kunne fortælle var, at Jesus er opstået fra de døde. Det betyder at også alle os som tror på Ham, skal leve selvom vi dør. Vi skal en dag opstå med Kristus, og da altid være sammen med Ham.

Dødens magt er brudt. Alle Jesus troende har fået et løfte fra Gud. Vi skal leve på den anden side af døden, i et evigt liv sammen med Ham som frelste os.

Når vi bruger ordet frelst, betyder det ikke at vi mener at være bedre end andre mennesker. Nej, et frelst menneske er et menneske som har taget imod Guds gave, ved at åbne sit hjerte for Jesus. Frelses værket er Guds værk, intet menneske kan gøre sig fortjent til denne frelse. Vi får alle tilbuddet om at tage imod det Gud har givet os gennem sin enbårne Søn.

Endnu en WordPress-blog


by Bliss Drive Review