Korset

Korset!

Påske betyder korset. Et kors blev rejst på Golgata højen i Israel. Jesus Kristus Guds Søn døde på dette kors.

Korset betyder forbandelse og medfører ulidelig uforklarlig smerte. En forfærdelig død. Korset er stedet hvor forbrydere henrettes. Jesus Kristus var ingen forbryder. Det var Guds Søn som var det syndfrie menneske. Jesus var Gud der blev menneske, levede under samme vilkår som os, dog uden at synde.

Ingen kan forestille sig dette sted. Kvinder som græder, soldater af den hårde støbning, skræk og rædsel overalt, dødsdømte røvere og hævngerrige leder. Et forfærdeligt sted at være. De fleste holdt sig væk.

Her blev de dømte afrettede og ingen benådning var muligt. Kærligheden og tilgivelsen var ikke at se nogetsteds. Død og mørke var rådende.

Jesus var menneskesønnen som gav sit liv som løsesum for alverdens synd. Jesus blev spigret til korset og uden had sagde den uskyldige, syndfrie de ord som du kan læse i Lukas Evangeliet kapitel 23 vers 34: Men Jesus sagde: »Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør.« Så delte de hans klæder ved at kaste lod om dem.”

Det var bønnen fra Jesus til sin Far i himlen. Jesus tilgav alle sine fjender, de der korsfæstede Ham, soldaterne, lederne, jøderne. To røvere blev korsfæstet sammen med Jesus. Den ene røver spottede Jesus; men den anden røver bad om frelse. Denne røver var den første som gik ind i Guds rige, og vandt det evige liv på grund af at Jesus tilgav ham alle hans synder. Alle mennesker har syndet. Alle mennesker har brug for Jesus. Alle har muligheden for at tage imod Guds gave. Frelsens gave.

Det menneske som opdager denne hemmelighed, bliver født å ny til et helt nyt og anderledes liv. Tilgivelsen bærer freden med sig. Korset er noget vidunderligt, for det menneske der tager imod Jesus; men for Jesus betød det smerte. Han gik i vores sted. Korset er det vigtigste symbol vi har.

Forstår vi hvad korset betyder? Nu har jeg forsøgt at forklare det med denne artikel.

Hvad skal vi gøre? Tage imod Jesus! Hvordan gør vi det? Bed Ham om tilgivelse for alle vore synder, og bede Ham tage plads i vort hjerte.

Esajas Bog kapitel 1 vers 18: Kom, lad os gå i rette med hinanden, siger Herren. Er jeres synder som skarlagen, kan de blive hvide som sne; er de røde som purpur, kan de blive som uld.”

Endnu en WordPress-blog


by Bliss Drive Review